Bij Westwoud gevonden skelet is van de Bronstijd

17 march 2015

Het skelet werd gevonden op zo'n 30 centimeter diepte, in de structuur van een oude grafheuvel. Hierin werden in de Bronstijd vermoedelijk meerdere personen begraven. Het skelet van Drechtje is tot op heden het enige lichaam dat is teruggevonden. Liggend op haar rug, met de handen voor de borst gevouwen is zij begraven.

Wegens ruilverkaveling en vanwege agrarische activiteiten is er in het gebied waar Drechtje lag heel veel (af)gegraven en in de grond gewerkt. Daarom is het uniek dat het skelet nog zo goed intact is. Zeker omdat zij op slechts 30 tot 40 centimeter diepte begraven lag. Een verklaring voor de goede staat van het skelet kan zijn dat de kalrijke bodem goed conserverend werkt.

Het skelet van Drechtje wordt in het geheel gelicht en meegenomen voor verder onderzoek. Archeologen doen onder andere DNA-onderzoek, waardoor meer duidelijk wordt over het leven van Drechtje in de Bronstijd. Na dit onderzoek 'verhuist' Drechtje naar Huis van Hilde, het archeologisch centrum van de provincie Noord-Holland.

Voordat het werk aan de N23 Westfrisiaweg begint, vindt archeologisch onderzoek plaats. Hiermee zorgt de provincie Noord-Holland dat er geen belangrijk archeologisch materiaal verloren gaat tijdens de werkzaamheden. Het archeologisch onderzoek rondom het (toekomstig) tracé van de N23 Westfrisiaweg loopt tot juni dit jaar. West-Friesland is internationaal bekend vanwege de vele honderden hoogwaardige vindplaatsen uit de Bronstijd. Momenteel voert de Universiteit van Leiden een groot onderzoeksproject uit naar deze periode in West-Friesland, waarbij eerdere gegevens worden gecombineerd met nieuwe vondsten en inzichten.