Aantal bomen Papenveer blijft toch behouden

09 march 2015
Nieuwkoop

In de raadsvergadering van februari meldde wethouder Elkhuizen dat hij afspraken heeft gemaakt met inwoners over het behoud van een aantal bomen langs de Paradijsweg. Daarvoor heeft hij een aantal gesprekken gevoerd met deze aanwonenden en de dorpsraad.

De wethouder heeft daarmee een motie uitgevoerd die door MPN-PN, samen met de VVD, in oktober vorig jaar werd ingediend, zegt de lokale partij. Daarin werd de wethouder opgeroepen om nog verder te overleggen over de voorgenomen bomenkap. De aanwonenden hadden tegen de kapplannen bezwaren ingebracht, onderbouwd met cijfers en andere feiten. 'MPN-PN was van mening dat daar zeer zeker aanleiding voor was', aldus raadslid Kees Hagenaars. De partij diende een motie in om het college zover te krijgen. De motie werd met grote meerderheid verworpen. MPN-PN drong er desondanks naderhand op aan om toch het gesprek aan te gaan.

'MPN-PN stelt het op prijs dat de wethouder het overleg met de inwoners heropend heeft en dat er een afspraak is gemaakt waar bewoners van de Paradijsweg zich in kunnen vinden', laat de partij weten.