Aalsmeer wil Fort Kudelstaart kopen

03 march 2015
Aalsmeer

Dat valt op de te maken uit een brief waarin de raad wordt geïnformeerd over de ideeën omtrent de duurzame ontwikkeling van het Fort. Volgens Kluis heeft de gemeente met de aankoop van het Fort grote kans om regie te houden op het voornemen om van het Fort een openbaar toegankelijke en hoogwaardige watersportfunctie te maken. Er bestaat sowieso veel belangstelling voor het Fort. Circa 40 partijen hebben zich gemeld met interesse voor aankoop en exploitatie. Aalsmeer heeft als een van die partijen recht van eerste koop.

Fort Kudelstaart is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Een verdedigingslinie van maar liefst 46 Forten die rond 1900 werd gebouwd om Amsterdam te beschermen. Daarmee is het Fort een Rijksmonument en cultureel erfgoed. En niet alleen dat, volgens uw verslaggever loopt om het water van het Fort de mooiste bocht tussen Aalsmeer en Kudelstaart. Op dit moment is er op de voormalige jachthaven van Defensie plek voor zo'n 130 boten. Het beheer is tijdelijk in handen gegeven van de ESA. De organisatie die bijna alle binnensportaccommodaties in Aalsmeer onder haar hoede heeft. Met het geld van de verhuur van ligplaatsen worden op dit moment de steigers opgeknapt. Alleen met het opknappen van de steigers is de gemeente er niet. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden om het Fort exploitabel te maken. Dan gaat het over de bouwkundige staat en over de restauratie van het Fort. Tegelijkertijd wil de gemeente ook grip houden op de ontwikkelingen, zo valt op de te maken uit de brief aan de raad.

Restaureren ja, maar hoe

In een oud rapport van de monumentenwacht is becijferd dat de volledige restauratie 2 miljoen euro kost. De provincie zou dan de helft voor haar rekening nemen. Het punt is alleen dat deze regeling dit jaar nog verloopt. Kortom er lijkt de gemeente raad enige haast geboden om te beslissen over de toekomst van het Fort. Wordt het gelijk doorverkocht, wordt het verhuurd of wordt het Fort in erfpacht uitgegeven? Dat zijn de vragen op dit moment en de afweging is aan de raad.

Volgens de wethouder zou een gefaseerde restauratie uitkomst bieden. Hij wil daarvoor een bureau de opdracht geven om te bekijken wat er perse gerestaureerd moet worden zodat potentiële exploitanten er heil in zien om te gaan investeren. De volledige restauratie van het Fort wil hij over langere termijn bekijken. Duurzame herontwikkeling van het Fort is kansrijk als er een flinke investering gedaan wordt en er daarna op een behoorlijke omzet kan worden gerekend. Daarbij zou een publieke functie wat wethouder Kluis betreft als voorwaarde moeten gelden. De gedachte daarachter is dat de Westeinderplassen toch al een beperkt aantal plaatsen kent waar toeristen en bezoekers vrij toegang hebben.

Een plek waar wind de motor is

De ambities van de wethouder reiken echter verder dan het simpelweg restaureren en in exploitatie geven van het Fort Kudelstaart. Er zijn volgens hem voldoende voorbeelden op de plassen over hoe het niet moet. Ook het realiseren van een paar villa's binnen het domein van het Fort zou in zijn ogen zonde zijn van de plek die het Fort op dit moment is en kan worden. Als het aan bestuurder Jop Kluis ligt zijn het Fort en de Westeinderplassen straks een zeilcentrum dat wind in de zeilen biedt voor zeilers en surfers, voor zeilscholen waar getraind kan worden en voor meer zeilwedstrijden op de Grote Poel. Het Fort dat in de toekomst een plek biedt aan alle watersport waar wind de motor is. Het is aan de raad om het advies van de wethouder in de wind te slaan of niet.