Leidse reïncarnatie-therapeute duikt in vorige levens van cliënten

27 february 2015
Leiden

Door: Pieter Appel

Sylvia van der Reijden was zich als kind al bewust van paranormale gaven hoewel ze die toen nog niet precies kon bevatten. 'Ik had waarnemingen die ik vervolgens aan anderen vertelde. Hierdoor vond men mij een merkwaardig en eigenwijs kind. Die waarnemingen die ik deed maakten mij ook angstig. Bij mij is sprake van hooggevoeligheid waardoor ik dingen ervaar die voor een ander niet waarneembaar zijn. Toen ik dat uiteindelijk ging begrijpen vond ik dat ik er iets mee moest doen.'

Onafgemaakt

Sylvia van der Reijden verdiepte zich in de wereld van buitengewone (paranormale) waarnemingen en volgde een opleiding aan de School voor Reïncarnatie Therapie om haar gaven verder te ontwikkelen waarna ze begon als therapeute.

'De ziel heeft behoefte zaken van onbewust gedrag te herstellen en af te ronden. Onafgemaakte zaken uit vorige levens kun je als een blokkade, trauma, angst of fobie meenemen naar het huidige leven. Ze kunnen dus een nadelig effect opleveren in het bestaan wat iemand nu leidt. Tevens worden talenten en kwaliteiten uit vorige levens meegenomen naar het huidige leven. Als je geen blokkades op hebt opgelopen dan blijven die die talenten en kwaliteiten tijdens al je komende levens beschikbaar', meent Sylvia van der Rijden.

Liefde

De therapeute: 'Als mensen overlijden maken ze daarna op zielsniveau afspraken met elkaar om gezamenlijk te incarneren op aarde. Mensen die je in dit leven omringen, kun je dus al in een vorig leven zijn tegengekomen. Het kan zijn dat je dan in een bepaald gezin of familie incarneert, maar je kunt deze personen ook pas later in je huidige leven tegenkomen. Je merkt al vaak bij zo'n eerste ontmoeting dat er een zogenoemde klik is.' 

'Maar eigenlijk is er sprake van herkenning op zielsniveau. Het innerlijk doorloopt tijdens al die afgesloten levens een aantal stadia. Ik zie het als een ontwikkelingstrap, waarbij de ziel steeds meer liefde en wijsheid verzamelt. Ieder persoon heeft een ziel met een uniek niveau van wijsheid wat door de verschillende levens heen is opgebouwd. Iedereen kan achter dat wijsheidsniveau komen. Namelijk door terug te keren naar een vorig leven. Men kan dan ook nagaan voor welke levenslessen er in het huidige bestaan is gekozen.'

Heeft men dat inzicht verworven dan kan naar de stellige opvatting van Sylvia ook een begin worden gemaakt met de verwerking van trauma's.

Terugkeren

Omdat er volgens haar nu eenmaal goede en slechte afgesloten levens bestaan kunnen mensen terugkeren als bijvoorbeeld slachtoffer of dader. Om nu precies te weten wat er in iemands (vorig) leven heeft afgespeeld - waardoor er problemen en angsten zijn ontstaan - kunnen mensen bij Sylvia van der Reijden therapie volgen.

'Reïncarnatie-therapie maakt gebruik van lichte trance en geen hypnose om een blokkade in je onderbewuste op te sporen, zodat je de situatie kunt herbeleven. Hierdoor ontstaat inzicht en kun je de situatie verwerken. De periodes die deze therapie bestrijkt zijn eerst de kindertijd en de periode als baby. Maar ook het moment dat je als baby in de baarmoeder van je moeder aanwezig was en uiteindelijk alle vorige levens.'

Voor meer informatie: cambierscarlet.nl