'Bestemmingsverkeer toelaten op noodbrug'

17 february 2015
Ouderkerk aan de Amstel

De provincie laat nu nog de toegankelijkheid voor het overige (bestemmings) verkeer over als uitdaging voor de aannemer. Ondernemer Hans Out en de overige leden van de werkgroep vrezen dat dit een afsluiting inhoudt voor het overige verkeer en dat voor een periode van circa anderhalf jaar.Van het verkeer over de N522 ter hoogte van Ouderkerk is 10 procent bestemmingsverkeer en 90 procent doorgaand verkeer. De werkgroep heeft nu dus voorgesteld om het bestemmingsverkeer toe te staan van de tijdelijke brug gebruik te maken. De uitdaging zal zijn het effectief weren van die 90 procent doorgaand verkeer. Daarvoor is de route via A2 en A9 volgens de werkgroep een redelijk alternatief.

Ouderkerk bestaat uit twee delen. Een deel aan de oostkant van de Amstel behorend bij Ouder-Amstel en een kleiner deel, met onder andere verscheidene horeca bedrijven, aan de andere oever van de rivier behoort bij de gemeente Amstelveen. De afstand tussen de centra van Ouderkerk en Amstelveen is 3,5 kilometer. Velen aan weerszijden van de Amstelbrug hebben belangen aan de andere kant van de Amstel. Afsluiten van de brug betekent 18 kilometer omrijden via de A2 en A9.

Out laat weten: 'Het winkelbestand in de dorpskern van Ouderkerk moet het vooral hebben van de dagelijkse boodschappen. Goede bereikbaarheid is daarbij van belang. De winkeliers maken moeilijke tijden door. De huidige omzet is noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Tijdens werkzaamheden aan de brug in 2010, waarbij de brug anderhalve week was afgesloten, werd in de dorpskern een omzetdaling van 10 tot 15 procent gemeten. De winkeliers zijn bang voor hun voortbestaan bij een afsluiting van anderhalf jaar. Wij vrezen aantasting van de leefbaarheid door leegstand en verloedering.'

De horeca in beide delen van Ouderkerk voorziet problemen met bereikbaarheid en parkeren. Een routeplanner stuurt je maar zo naar de verkeerde kant van de afgesloten brug. Wordt het dan omrijden of parkeren aan de kant waar je niet hoeft te zijn? De agrarische bedrijven kunnen bij een afsluiting met hun voertuigen, veelal tractoren, helemaal niet naar de andere kant. Zij kunnen hiermee immers niet over snelwegen rijden.

Hans Out is optimistisch gestemd na zijn inspraak: 'De commissieleden hadden veel aandacht voor mijn woorden en er zijn goede vragen gesteld. We hebben goede verwachting dat we aandacht krijgen voor onze brug bij de provincie.