Discussie-avond over depressie

17 february 2015
Heemstede

Uit recente onderzoeksliteratuur blijkt dat er ook een tamelijk sterk verband bestaat tussen godsbeelden en geestelijke depressiviteit.

Psychiater Arjan Braam (1969) onderzocht de samenhang tussen godsdienst en depressie. Hij keek naar protestanten, katholieken, onkerkelijken of kerkverlaters. Groepen die leven met een sterk gevoel van persoonlijke schuld lijken de minste psychische klachten te hebben. Mensen die iets van een geloof weten vast te houden lijken sneller te herstellen.

Discussie-avond, maandag 23 februari 2015. Pauwehof, Achterweg Heemstede. Aanvang: 20u. Kosten euro 5 euro.