Raad bespreekt mogelijke inzet drones bij handhaving

16 february 2015
Hoofddorp

Zijn collega-raadsleden hadden in het begin enige moeite met het idee. Kees van der Linden van de Onafhankelijk Liberalen vroeg of de VVD de slogan 'meer blauw op straat' nu ging vervangen door 'meer gezoem in de lucht'. Andere raadsleden hadden bedenkingen bij de aantasting van de privacy van de burger. De raadsleden dachten verdeeld over de afweging tussen veiligheidsmaatregelen aan de ene kant en het bewaken van het recht op privacy aan de andere kant. Arjo van Bezooijen (CU/SGP) zei hierover: 'zolang drones niet gebruikt worden om coffeeshops te bevoorraden, zijn wij voor. Het belang van privacy vinden wij relatief.' Portefeuillehouder Theo Weterings concludeerde dat de politie voortdurend alert is op nieuwe technieken en ongetwijfeld met voorstellen zal komen als de tijd rijp is. Hij meldde wel dat Haarlemmermeer waarschijnlijk niet voorop zal lopen met het inzetten van drones vanwege Schiphol.

Privacy

Er werd ook aandacht voor de privacy gevraagd bij de uitbreiding van cameratoezicht en het inzetten van automatische kentekenherkenning ANPR (automatic number plate recognition). Denise Abbas (D66) pleitte om niet alleen maar camera's toe te voegen maar ze ook weer weg te halen als ze niet meer nodig zijn. Ze kreeg steun van Chris Vonk (PvdA): 'je moet niet alleen maar steeds maatregelen toevoegen'. Vonk maakte zich ook zorgen over het feit dat camera's steeds kleiner en minder zichtbaar worden zodat mensen zich niet altijd bewust zijn dat ze er hangen. Weterings zei dat inzet van cameratoezicht heel effectief is gebleken, ook in het kader van terrorismebestrijding.

Over het beleid rond coffeeshops had Weterings een nieuwtje. 'De VNG (red.: Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft besloten een groep bestuurders te vragen om toekomstgericht te kijken naar mogelijkheden om ook de bevoorrading uit het criminele circuit te halen.' Hij reageerde hiermee op de suggestie van Kuipers (VVD) om ook over dit onderwerp actief te kijken naar mogelijke experimenten. Er lijkt dus enige beweging bij dit onderwerp.