Omgevingsraad buigt zich over uitbreiding Schiphol: 'Fijnstof ook voor Hoofddorp een belangrijk onderwerp'

13 february 2015
Hoofddorp

ORS is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) en een geheel nieuwe organisatie waarin de bewoners een zelfstandige delegatie vormen die vanaf de grond moet worden opgebouwd. De vertegenwoordigers zijn geclusterd per baan, wat betekent dat ze zowel de problematiek van starten als landen moeten bekijken.

Polderbaan
Poelmans richt zich op de Kaagbaan, de start- en landingsbaan waarvandaan vliegtuigen vertrekken die de bij veel Hoofddorpers gehate bochtstraal maken.

Jägers houdt zich bezig met de Polderbaan, waarop ook vliegtuigen landen en vertrekken die over Hoofddorp vliegen: 'Ik woon in Spaarndam, dus dicht bij de Polderbaan. Ik ben door de dorpsraad van Spaarndam gevraagd kiesman en kandidaat te zijn voor het clustervertegenwoordigerschap voor het buitengebied van de baan. Voor dat gebied zijn 21 kiesmannen en die hebben mij gekozen tot clustervertegenwoordiger. Met de kiesmannen houd ik de komende vier jaar een officiële relatie omdat zij volgens het ORS reglement mijn achterban zijn. Formeel zit Hoofddorp niet in het gebied dat ik vertegenwoordig. Maar veel punten zijn algemeen. Ik vind dat ik naar het totaal moet kijken en dan kan het niet zo zijn dat je de nadelen over de schutting naar de buren gooit.'

Aldersakkoord
Als bewonersvertegenwoordiger richt Jägers zich vooral op het zo klein mogelijk maken van de hinder van Schiphol. 'Dat doen we binnen het recent gereedgekomen Aldersakkoord. Persoonlijk gaat mijn speciale belangstelling uit naar de fijnstofproblematiek. Bij de afwegingen die we maken moeten we ook naar de andere belangen kijken zoals de werkgelegenheid.'

Wat zou er volgens Jägers moeten veranderen om de leefbaarheid in de Hoofddorpse woonwijken te verbeteren? 'Volgens mij is de geluidsproblematiek in Haarlemmermeer anders dan de plaatsen die verder van Schiphol liggen en daarom moet gestreefd worden naar andere oplossingen. Volgens mij zijn de oplossingen voor Hoofddorp technisch gezien eenvoudiger, maar of dat ook tot adequate actie leidt weet ik niet. Haarlemmermeer is als gemeente goed vertegenwoordigd in de ORS met een wethouder in het College van Advies. In de komende tijd moet veel meer duidelijkheid komen in de fijnstofproblematiek. Dat is, verwacht ik, voor Haarlemmermeer ook een belangrijk onderwerp.'

Weinig rek
Wat verwacht de vertegenwoordiger van de toekomstige flexibiliteit in de onderhandelingen met het ministerie en de luchthaven? Valt er nog wat uit te halen, gezien de bewonersbelangen? 'De recente onderhandelingen over het Aldersakkoord hebben aangetoond dat er weinig rek zit in de standpunten van de verschillende spelers. Voor de bewoners is die ruimte klein. Inzet op Lelystad is de belangrijkste parameter. Fijnstof en de rol van Lelystad en Eindhoven zijn wat mij betreft de eerstvolgende agendapunten. Ik hoop in elk geval dat we in de ORS vooral gaan voor het algemene bewonersbelang en niet voor alleen de mensen in hun eigen gebiedje.'