Omgevingsraad Schiphol officieel in bedrijf: 'Groei van Schiphol beheersen wordt nog een hele strijd'

03 february 2015
Hoofddorp

ORS is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Onze nationale luchthaven wil groeien, maar dat mag alleen in overeenstemming met de directe omgeving. Daarvoor was een plafond bepaald van 510.000 vluchten in 2020.

De afgelopen tijd is intensief onderhandeld over de door Schiphol gewenste verruiming van het gebruik van de vierde baan in de spitsuren. Dat mag nu, maar daar staat tegenover dat het plafond is verlaagd naar 500.000 vluchten. Verdere groei na 2020 is alleen mogelijk indien met stillere toestellen en andere aanvliegroutes de geluidsoverlast voor de regio wordt verminderd.

Knelpunten
De bewonersorganisaties in de ORS gaan zich de komende tijd buigen over de lokale knelpunten om te bekijken hoe ze die kunnen inpassen in overeenkomstige belangen. Een belangrijk speerpunt is het voorkomen van een parallelle Kaagbaan, waarvoor al plannen bestaan. Dat zou bijna een verdubbeling van de geluidsoverlast betekenen.

'Dan zet je de sluis helemaal open. Nu zit Schiphol nog krap en dat is een goede situatie om de groei te beheersen. Dat kan bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van snelle treinen en door vakantievluchten over te hevelen naar Lelystad. Maar dat wordt nog een hele strijd,' reageert Matt Poelmans, één van de tien bewonersvertegenwoordigers in de raad. De redactie had een telefoongesprek met Poelmans.