Nieuwkoop heeft slijter en supermarkt onder de loep

03 february 2015
Nieuwkoop

Het gaat om vijftien supermarkten en slijterijen, die in vier rondes zijn gecontroleerd. In de tweede en derde ronde ging respectievelijk 62 en 90 procent in de fout. Zij kregen daarop een brief met het verzoek dit te verbeteren.

Het draait hierbij voornamelijk om het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar Maar ook de aanwezigheid van een leidinggevende, vergunningen of aanduidingen over het vestrekken van alcolhol zijn van belang.

De andere aanbieders kwamen er relatief goed vanaf: 92 procent hield zich aan de regels. Dat gaat om commerciële horeca en paracommerciële horeca, zoals sportverenigingen, kerken of speeltuinen.

De evaluatie is opgesteld omdat de verantwoordelijkheid van de drankwet sinds 2013 bij de gemeente ligt en niet meer bij de overheid. Als de gemeenteraad zich morgen kan vinden in de evaluatie, komt er een strengere aanpak: de controles gaan door en er vindt een strikte handhaving plaats, vooral voor supermarkten en slijterijen. Dan kunnen overtreders ook voor het eerst straffen verwachten. De mystery shoppers blijven bezoekjes afleggen en paracommerciële instellingen krijgen cursusavonden aangeboden.

Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad niet dwarsligt. Ook de oppositie is erover te spreken. 'Het is goed dat de raad dit stuk krijgt voorgelegd', zegt fractievoorzitter Paul Platen van oppositiepartij VVD. 'Wij kunnen ons er in grote lijnen in vinden. Wel gaan we mondeling vragen om extra aandacht voor de zuipketen. Er zijn bekende locaties en die hebben we bezocht en onderzocht. Er komen door de drankverstrekking soms vervelende situaties voor. Dat willen we aan de orde stellen, zonder dat er iets in de evaluatie zelf veranderd hoeft te worden.'