Op naar duurzame gemeente: Katwijk in 2030 energieneutraal

03 february 2015
Katwijk

Er werd onder meer gesproken over afwijken van bestemmingsplannen voor huisvesting arbeidsmigranten, ingebracht door de PvdA. Het ging om de verantwoordingsplicht van het college van burgemeester en wethouders naar de raad over afwijking van bestemmingsplannen ingeval van kruimelgevallen. Een sinds 2011 door raad gedelegeerde bevoegdheid, maar met de verplichting, dat de raad geïnformeerd zou worden. Dat is niet gebeurd en er zou geen plaats zijn voor arbeidsmigranten in Katwijk aan Zee.

Wethouder Van Duijn gaf volmondig toe, dat het college de raad niet goed geïnformeerd heeft en beloofde beterschap. Huisvesting van arbeidsmigranten in het zeedorp achtte hij onverstandig. Dit gaat ten koste van overnachtingcapaciteit voor toeristen. Ongeveer 500 migranten zoeken woonruimte in Katwijk. 

De gemeente is bezig met een huisvestingslocatie voor ongeveer 50 migranten, maar de investeerder wil naar 100. Een aantal, dat het college te veel vindt. De gesprekken spitsen zich nu toe op een aantal locaties voor in totaal 150 arbeidsmigranten. Liefst gelegen aan de randen van woonkernen. Het is incidenteel denkbaar, dat woningen verhuurd worden aan kleine aantallen arbeidsmigranten. Mocht een dergelijk geval zich voordoen voor het zeedorp zal hij dat positief kritisch bekijken.

Een heel ander onderwerp was de invulling actieplan duurzaamheid. Dunavie sprak over een plan om, klantvriendelijk, verduurzaming van woningen uit te rollen. En Stichting 20Duurzaam20, een Katwijks ondernemersinitiatief, dat in 2020 twintig procent van de energie duurzaam wil opwekken.

De CU gaf de aftrap door voor te stellen: 'Katwijk in 2030 energie neutraal'. Katwijk scoort landelijk goed op duurzaamheid. De meeste partijen vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven, zoals geld voor duurzaamheidleningen, ontwikkeling van een kringloopeconomie, Blue Energy en getijdenstroomenergie. Maar ook burgers betrekken bij het goed omgaan met energie, openbare ruimte en afval. D'66 zette een domper op het enthousiasme over de duurzaamheidklassering: 'Katwijk scoort hoog door onze ecologische natuurwaarden, maar laag op de onderwerpen waar we zelf verantwoordelijk voor zijn.' D'66 omarmde als eerste het CU voorstel. Ralf Boland kwam met het idee de OZB te koppelen aan het energielabel.

Samenvattend kreeg wethouder Jacco Knape veel ideeën mee. Er kan veel meer gebeuren dan alleen energiemaatregelen. Ondersteun burgerinitiatieven, maak burgers duurzaamheidbewust. Geef als overheid het goede voorbeeld. Zorg voor concrete, meetbare plannen. De wethouder gaat hiermee aan de slag en komt met voorstellen, scenario's en investeringen naar de gemeenteraad.