'Op mijn leeftijd heb je geen verlanglijstjes meer'

21 january 2015
Kudelstaart

Alle reden voor burgemeester Jobke Vonk om even op verjaardagsvisite te gaan met een mooie bos bloemen namens de gemeente. Dat zo'n bezoek door mevrouw Overes gewaardeerd wordt blijkt wel uit de foto's aan de muur. Op die foto's staan oud-burgemeester Pieter Litjens en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Dat was met het bereiken haar honderdste verjaardag en met de viering van het 75-jarig huwelijk met haar man Wim Overes in 2010.

Beiden komen oorspronkelijk uit boerenfamilies in de regio en dat is ook precies wat het echtpaar ook ging doen na het sluiten van hun huwelijk in de vorige eeuw. Jarenlang runde de familie Overes een veeboerderij op de hoek van de Achterweg en de Dwarsweg in De Kwakel. Het bedrijf is nu overgenomen door een zoon, maar meneer heeft nog tot zijn 85e koeien gehouden voor de melk. Kort na de viering van het 75-jarig huwelijk is Wim Overes overleden. Hij heeft net de 103 jaar niet gehaald.

Op een na oudste inwoner van Aalsmeer

Mevrouw Overes is inmiddels de op één na oudste inwoner van de gemeente geworden met haar 105 jaar. Desgevraagd naar het geheim over het bereiken van die leeftijd zegt mevrouw dat het altijd werken was en dat dit nu niet meer zo goed gaat. Wat wel goed gaat zijn haar zeven kinderen, 22 kleinkinderen, 33 achterkleinkinderen en haar eerste achterachterkleinkind van vier jaar oud. De verjaardagen onthoudt mevrouw met behulp van haar 'boekkie' waar alles in staat. En ja, soms moet ze inderdaad wel eens even vragen hoe één van de kleinkinderen ook al weer heet. Zo zorgt de familie er met elkaar voor dat mevrouw Overes zelfstandig in haar huisje aan het Zuiderpark kan blijven wonen. Elke dag is er wel één van de kinderen aanwezig om te helpen. Op de vraag of ze nog een verlanglijstje had voor haar verjaardag antwoordt ze nuchter: 'Op mijn leeftijd heb je geen verlanglijstje meer.'