Dr. Jan Janssen Ridder Oranje Nassau

13 january 2015
Zoetermeer

Dr. Janssen, die daarmee volledig verrast werd, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde op 9 januari tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie van de Commandant Luchtstrijdkrachten. Die vond dit jaar voor het eerst plaats in het nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM) op de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

Directeur

De heer Janssen is van 2000 tot 2013 directeur geweest van het inmiddels gesloten Militaire Luchtvaart Museum op Kamp van Zeist.

Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer lichtte toe dat de heer Janssen 'een cruciale rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het nieuwe Nationaal Militair Museum. Er is veel waardering voor zijn inzet en toewijding en voor de wijze waarop hij als militairhistoricus zijn gehele loopbaan bij Defensie de geschiedenis van onze krijgsmacht onderzoekt en voor het voetlicht brengt.'

Bij de uitreiking was de luchtmachttop aanwezig als ook Prof.Mr. Pieter van Vollenhoven en zijn zoon Prins Pieter-Christiaan.