Website voor tijdelijke huisvesting

12 january 2015
Roermond

Via de website www.thuistijdelijk.nl kunnen mensen die om welke reden dan ook snel tijdelijke woonruimte nodig hebben, (vanaf 9 februari) reageren op het woningaanbod. Denk bijvoorbeeld aan jongeren, expats, arbeidsmigranten of mensen in scheiding. Dat kan gaan om woningen, een kamer met zelfstandige of onzelfstandige kamers of alleen logies. Zogenaamde short-stay woonruimte is voor maximaal 6 maanden beschikbaar, mid-stay voorzieningen mogen voor maximaal 2 jaar gehuurd worden. 

Waarborging kwaliteit
Thuis Tijdelijk ziet er op toe dat de kwaliteit van het woningaanbod wordt bewaakt en gegarandeerd. Zij controleert of de aangeboden woonruimte voldoet aan de gemeentelijke en landelijke vergunningsvereisten. En checkt of bedrijven en uitzendbureaus die huisvesting voor hun (buitenlandse) medewerkers zoeken, over de vereiste certificeringen beschikken. Woningzoekenden die zich bij Thuis Tijdelijk registreren, worden automatisch geregistreerd bij de woningaanbodwebsite Thuis in Limburg. Zo bouwen zij direct inschrijftijd op om in aanmerking te komen voor reguliere huisvesting als ze dat wensen. 
Samenwerkingsverband
Thuis Tijdelijk is een samenwerkingsverband van diverse initiatiefnemers. Woningcorporatie Wonen Limburg is kartrekker van het initiatief en neemt de personele kosten voor haar rekening. Daarnaast zijn woningcorporatie HEEMwonen, de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray, uitzendorganisaties Covebo, AB Werkt, SEP Peeters, Sherpa en Sun-Power en Kampeerboerderij De Walnoot aangesloten. De provincie Limburg heeft een subsidie verstrekt van 50.000 euro voor het project.
Foto: hoofdkantoor Wonen Limburg aan de Willem II Singel.