Bijenkasten op Algemene Begraafplaats

08 january 2015
Bussum

In het najaar is het voor de bijen goed toeven op de nabijgelegen heide. Door de imkervereniging zijn bijenkasten geplaatst bij de oude aula op het Nieuw Rooms-Katholieke deel van de begraafplaats. Dit op initiatief van enkele Bussumse leden van GroenLinks die de gemeente hebben gevraagd hieraan mee te werken. De gemeente laat weten initiatieven van inwoners en organisaties graag te verwelkomen en deze waar gewenst en mogelijk te faciliteren. (Foto: Gemeente Bussum)