Plannen hotel RAI gaan toch door na herstemming

19 december 2014

Doordat de SP in eerste instantie, samen met PvdA en GroenLinks, voor het amendement van de PvdD stemde, gingen de plannen voor een nieuw hotel naast de congreshallen mogelijk niet door. De SP is juist voor de komst van het hotel. Het amendement zou de bouw van een hotel naast de RAI vertragen.

Wethouder Van der Burg was hier niet blij mee. Hij stuurde halverwege de donderdagmiddag een brief naar de gemeenteraad, waarin hij verzocht om het onderwerp opnieuw te bespreken en in stemming te brengen. 'Zowel het bestemmingsplan als genoemd amendement zijn nu nog niet in werking getreden, aangezien het besluit nog niet is gepubliceerd', aldus Van der Burg. De SP probeerde zich uit de discussie te worstelen door te stellen dat het 'een fout' was geweest om voor het amendement te stemmen.

De gemeenteraad stemde in met een herstemming. De SP stemde ditmaal tegen en daardoor is het amendement verworpen. Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam is teleurgesteld : 'Ik verbaas mij over deze hoogst merkwaardige gang van zaken. Het is ongehoord dat een besluit dat op democratische wijze door de gemeenteraad is genomen een dag later wordt teruggedraaid onder grote druk van het college.'