Toren Grote Kerk blijft bestaan in nieuwbouwplan centrum Halfweg

16 december 2014
Halfweg

Een van de belangrijkste redenen waarom er in 2008 bezwaren waren tegen de sloop van de Grote Kerk was de enorme toren, voor veel mensen het herkenningspunt van het centrum van Halfweg. Voor de geplande appartementen met een parkeergarage eronder bleek echter onvoldoende belangstelling. De plannen gingen dan ook in de ijskast. Projectontwikkelaar Badhoeve Bouw maakte samen met de architect Kentie en Partner een nieuw plan met als uitgangspunt dat de markante toren zou blijven bestaan. In het plan wordt uitgegaan van drie woonlagen van zeven appartementen per laag. Op de vierde woonlaag komen vier luxe appartementen en ook in het hogere deel van de toren komt een appartement. De parkeergarage is vanwege kostenbesparing geschrapt. In het huidige plan is er iets meer ruimte rondom de bebouwing. Hierdoor kunnen 25 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Omdat het vervallen van de parkeergarage een afwijking is van het bestemmingsplan, zal dit opnieuw moeten worden bekeken door de gemeenteraad.

De vraag is of de raad akkoord gaat met dit beperkte aantal parkeerplaatsen. Immers de raad heeft een waarschuwing gehad voor een tekort aan parkeerruimte bij de plannen van de nieuwbouw bij de Mientekade.

De nieuwe plannen werden op 11 december voorgelegd aan bewoners en de lokale politiek. De ruim dertig aanwezigen waren over het algemeen lovend over het ontwerp. Vooral het behoud van de toren werd als positief beoordeeld. De omwonenden hoeven niet bang te zijn dat de torenklok weer zal gaan luiden.

Deze klok is evenals de haan al enige tijd geleden verplaatst naar de Algemene Begraafplaats in Zwanenburg. Wel gaf de heer Bron van Badhoeve Bouw aan dat er een nieuw mechanisme voor de torenklokken komt.