'Op Gooimeer grote cirkelsmaaien voor de jachthavens'

13 december 2014
Huizen

Verantwoordelijk wethouder Gerrit Pas zei blij te zijn met het initiatief van Leefbaar Huizen en omarmde derhalve de motie. Op korte termijn wil hij met de indieners van de motie, Rik de Bruijn en Nol van Bennekom, en de betrokken partijen om de tafel gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken.

In de motie worden twijfels geuit over het nut van de wijze van maaien tot dusver. De bootvaarder kan op zijn tocht nu niet zien waar het gemaaide gebied begint en ophoudt. Doorgaans komt hij daar pas achter als hij in het 'moeras' verzeild raakt en dan is het te laat. De gemaaide stroken zijn immers niet van boeien of tonnen voorzien.

Het idee om rond de afslag naar de havens toe te maaien wordt vooral ingegeven door de problemen die de schippers van zeiljachten ondervinden bij het strijken van de zeilen. Door de woeker van de waterplanten varen de meeste jachtenschippers door de ervaring wijs geworden voornamelijk in de vaargeul, waar ook de snel varende beroepsvaart druk gebruik van maakt. Daardoor ontstaan vaak hachelijke situaties bij het strijken van de zeilen. Dat moet altijd gebeuren terwijl men tegen de wind in vaart. Meestal is daarvoor gebruik van de motor van het schip noodzakelijk. Alleen dan bevinden de zeilen zich (klapperend) boven het schip en kan de bemanning de zeilen bergen. Door de heersende west en zuidwesten winden vaart men derhalve na een meter of tien al de diepe vaargeul uit en komt men in de waterplanten terecht. Deze wikkelen zich pijlsnel om de draaiende schroef en binnen een paar seconden is het schip niet meer manoeuvreerbaar, kan dus niet meer tegen de wind in gehouden worden en het schip verwaait terug naar de vaargeul. En loopt dan het risico door een passerend vrachtschip overvaren te worden of in botsing te komen met een ander plezierjacht. Er hebben zich al tal van hachelijke situaties voorgedaan, weet Leefbaar Huizen.

Het voorstel is nu om bij de afslagen, die zijn aangegeven met zogenoemde uitertonnen, grote cirkels te maaien, waarbinnen men voldoende ruimte heeft om de zeilen te laten zakken. De gemaaide cirkels zouden dan ook van tonnen dienen te worden voorzien, zodat duidelijk is hoeveel ruimte de schipper heeft. Rijkswaterstaat is voor de betonning van het Gooimeer verantwoordelijk.

Het maaien wordt uitgevoerd door de Coƶperatie Gastvrije Randmeren.