Groen licht voor uitbreiding Van der Valk met casino en wellness

09 december 2014
Akersloot

Van der Valk Akersloot heeft grootse plannen: er moeten een casino van 750m2, een loungeclub van 250m2, live cooking en congresruimten, een wellnesscentrum en circa 80 extra hotelkamers bijkomen. De hotelkamers komen deels in een nieuw gebouw, deels op de locatie van het oude zwembad. Ook komt er een toeristisch informatiepunt en fietsopstapplaats.

Het wellnesscentrum komt in een apart gebouw van circa 800m2 dat via een luchtbrug in verbinding staat met het hotel. Het Casino (begane grond) en de Livecooking en congresruimte (eerste verdieping) komen in een nieuw gebouw van circa 1100m2 dat tegen het bestaande hotel (noordzijde) wordt gebouwd.

Fasering
Om deze uitbreiding mogelijk te maken koopt Van der Valk circa 1,8 hectare weidegrond aan de noordzijde van het hotelterrein, ingeklemd tussen de A9 en het hotel. Deze grond zal deels ingericht worden als tuin of plantsoen en deels als parkeerterrein. De beoogde nieuwe gebouwen zijn bijna volledig op het huidige hotelterrein gesitueerd. Op de tekening is met een zwarte stippellijn de huidige grens van het hotelterrein aangegeven. De bestaande waterloop, die het huidige hotelterrein omsluit, zal worden verlegd.

Nodig
Volgens Van der Valk zijn de investeringen nodig om de bedrijfsvoering efficiƫnter en commerciƫler te maken. Dit leidt tot een betere bedrijfseconomische basis waardoor het bedrijf weer toekomstbestendig is. Daarbij komt dat een aantal voorzieningen verouderd is, zoals het zwembad, dat niet meer voldoet aan de (technische en comfort) eisen die aan een hotelzwembad gesteld worden.

Een breder aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen zou volgens het concern op deze plek goed passen. Veel fietsers gebruiken het terrein al om de auto te parkeren en van daaruit een fietstocht te maken. Hier komt bij, dat er een verschuiving in de hotelsector is waar te nemen. Waar vroeger het accent lag op zakelijke gasten, ligt dat nu op toeristische gasten. De hotelgast wil bovendien ook ter plekke vermaakt worden (culinair, wellness, sport en spel) waar vroeger een eenvoudige overnachting volstond. Dit alles vraagt om een ander voorzieningenaanbod en een andere bedrijfsvoering.