Inwoners pakken dorpshart Leimuiden aan

09 december 2014
Leimuiden

Twee maanden geleden leek de situatie nog uitzichtloos: Projectontwikkelaar Leyten lukte het niet om haar plannen te verwezenlijken en nieuwe ideeën bleken niet realiseerbaar. Vorige maand kwam Woondiensten Aarwoude als een duveltje uit een doosje met het voorstel van veertig levensloopbestendige woningen aan de noordkant van het dorpshart. De gemeenteraad leek hier maandagavond mee te gaan instemmen, maar vorige week donderdag kwam de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden met een compleet nieuw voorstel naar het college.

In het dorpshart komen volgens dit plan veertien gezinswoningen, zeventien duurdere appartementen, 26 levensloopbestendige appartementen en twaalf startersappartementen (169.000 euro vrij op naam). Maar het mooiste onderdeel is wellicht het idee om een passantenhaven voor sloepen te realiseren in het centrum. Met dertig insteekplaatsen; voornamelijk voor de mensen die naast de haven komen te wonen, maar ook voor enkele bezoekers. Dat kan redelijk goedkoop, omdat de gemeente de daar liggende vervuilde grond toch al moet afgraven. Café René verhuist in dit plan naar de oude boerderij en ook komt er een medisch centrum voor een dokter en twee fysiotherapiepraktijken.

Imago
Architect Joris Hekkenberg lichtte toe, waarom ondernemers en inwoners de handen ineen hebben geslagen om dit bouwplan op te zetten. 'De aanleiding was de jarenlange wens van de inwoners van Leimuiden om te beschikken over een bruisend en dynamisch dorpscentrum, na het mislukken van eerdere pogingen. Dit is een integraal plan voor het hele dorpshart en heeft en gevarieerd woningbouwprogramma én het versterkt het imago van Leimuiden als watersport- en waterrecreatiegebied.' Het wordt geen Monaco aan de Kaag, maar wel een Giethoorn aan de Ringvaart, zo meende de politiek.

De initiatiefnemers kregen al positieve reacties van het Waterschap voor de realisatie van de passantenhaven. Ook zijn er vijf geïnteresseerde projectontwikkelaars, die bereid zijn te investeren in dit plan - en zo financieel risico te lopen. VolkerWessel is het meest geïnteresseerd, zo wordt in de wandelgangen gesteld. Het unieke van dit plan is, dat, als er één of meerdere ondernemers toch nog zouden besluiten niet mee te doen, de rest van het plan toch kan doorgaan. Het geheel moet al in 2017 voltooid kunnen zijn.

Snel
De politieke partijen waren er binnen tien minuten uit: onwerkelijk snel voor dit soort projectplannen. De fractievoorzitters namen het woord. Brambach (PRO) stelde: 'Dit is een ongelooflijk goed voorstel'. Van der Kaaden (CDA): 'Dit is een initiatief op XXL formaat; eigen inwoners die hun eigen kern willen inrichten. Anders denken, anders doen in optima forma.' Van der Wereld (SVKB) dankte Woondiensten Aarwoude voor hun initiatief, al gaat de gemeenteraad daar niet mee verder. Van Emmerik (VVD) sprak over een 'unieke kans' en raadslid Loos (D66) liet weten de werkgroep de kans te geven hun plannen te ontwikkelen.