In WO II neergeschoten bommenwerper niet geborgen

02 december 2014
Roermond

Het risico dat die bommen ontploffen wordt evenwel klein geacht, blijkt uit een onderzoek door de gemeente. Zolang er niet meer dan een halve meter in de grond gegraven of geploegd wordt, is er volgens dit onderzoek geen gevaar. De eigenaar van de lap grond is hiervan op de hoogte, aldus B&W. 

Het wrak ligt vlakbij abdij Lilbosch aan de Pepinusbrug in Pey. Berging zou 600.000 euro kosten. Daarvan zou het Rijk 70 procent betalen, de rest moet de gemeente ophoesten. En dat scheelt een slok op een borrel in de gemeentelijke financiën. B&W willen voorkomen dat de gemeente zich in die slok verslikt.
Uit archiefmateriaal blijkt volgens Defensie dat het toestel nog wel boven Düsseldorf heeft gevlogen, waar het bommen moest afwerpen. Waarschijnlijk door gevechtsschade kom de bommenlast niet worden afgeworpen. Vervolgens is het toestel op de terugweg bij Echt opnieuw aangevallen en neergehaald, aldus Defensie.
Stafofficier Vliegtuigberging majoor Arie Kappert zei eerder in een publicatie van Defensie: “Een veldwachter telde direct na de crash een aantal bomkraters. Dat aantal komt niet overeen met het aantal bommen dat het toestel voor deze missie aan boord had.” Daaruit kan worden afgeleid dat er nog de nodige hoog explosieve bommen aan boord van het wrak zijn.