KPN mikt op drie locaties UMTS-mast

01 december 2014
Nieuw-Vennep

De inloopavond was een gemeentelijk initiatief. Op borden konden de talrijke bezoekers aangeven wat zij van elke locatie vonden. 'Wij wilden voor deze informatieavond in onze  contacten met bewoners een ander concept.'

Oplossing
Mirjam van Beek van het Cluster Dienstverlening blijft op zoek naar een oplossing. 'Iedereen moet hier gewoon een goede dekking hebben. Het idee dat dekking ook opgelost kan worden met repeaters biedt geen oplossing. Daarvoor heb je toch allereerst een goede zendmast nodig.'

De plaatsing van een mast van maximaal 5 meter op het dak van het Zomerpark lijkt de beste oplossing. Daar is juist de dekking het slechtst en dan zijn ook die lelijke masten van 40 meter niet nodig. Maar de bewonerscommissie van het Zomerpark biedt verzet en daar sluit pandbaas Woonzorg zich bij aan.

Verzet
Lidewij van Steenoven van KPN: 'Wij hebben met de gemeente gepraat met Woonzorg. Het bleek dat er veel verzet was. Plaatsing van zo'n mast is vergunningvrij. Dan hebben wij de instemming van meer dan 50 procent van de bewoners nodig. En die willen geen mast. Deze locatie valt dus af.'

Geruchten
Maar bewoners van Zomerpark-woningen beweerden dat er toch geruchten waren over gesprekken over vergoedingen. Reinier Willems: 'In dat geval willen wij transparantie daarover. Maar wij zijn bang voor nog meer geluidsoverlast dan die wij al hebben van de generatoren op het dak en vliegtuigen.'

Bewoners vrezen door de opzet van deze inloopavond tegen elkaar uitgespeeld te worden. 'Maar wij moeten gewoon samen naar alternatieven zoeken.'

Nuchter
De dorpsraad reageerde nuchter. 'Wij vinden dat als je een dekkingprobleem hebt, je een mast moet plaatsen op de plek waarop je het probleem oplost', vond Wim Bogers. 'Dat is bij Cordaan. Maar als het toch zo'n grote mast elders moet worden, maak er dan een mooi landmark van.'

Inwoner Cees Broekhoven vindt plaatsing bij het Zichtwegpad onjuist. 'De bewoners daar hebben goede dekking. Daarom hebben wij een zienswijze ingediend waar de gemeente niet omheen kan. Bovendien is er nog het participatiebeleid. Wij willen niet nog meer masten in ons dorp.' Volgens hem moet de oplossing komen vanuit buitengebieden in de Venneperhout en aan de IJweg.