Sassenheimse kerken zamelen warme kleding in voor Noord-Irak

20 november 2014
Sassenheim

Door Tineke Bos

Velen van hen zijn voor het geweld van ISIS (Islamitische Staat) op de vlucht geslagen. Minderheden als Yezidi’s, Christenen en Soenieten waren hun leven  niet zeker  en werden beroofd van al hun bezittingen. Ze zijn gevlucht naar het Koerdisch gebied in Noord-Irak, waar ze slapen in kerken, schoolgebouwen, hutten en vaak slechts in tenten. Sarab krijgt hulp bij het inzamelen en inpakken van de kleding van Rahma Azzouz.

Winter
'We zijn blij met de samenwerking met de kerken,' vertellen ze. 'De R.K. Pancratiuskerk, de Protestantse Gemeente en de Havenkerk organiseren voor ons in november en december de inzameling van nieuwe en gebruikte kleding en dekens.' Het wordt daar winter en behoorlijk koud en de mensen hebben niets meer dan wat ze aan hadden toen ze vluchtten. 'Wij maken ons zorgen en voelen ons machteloos en op deze manier kunnen we tenminste nog iets voor onze landgenoten betekenen.'

Verzending
Waled Gabraeel, afkomstig uit Irak, werkt als vrijwilliger bij de Sassenheimse kringloop Op Dreef. Ook via de kringloopwinkel komt er winterkleding binnen voor Noord-Irak.  De organisatoren: 'We werken samen met de Mor Gabrielkerk in Badhoevedorp, die zorgt voor de verzending van de kleding. Een vorige zending is goed aangekomen. We hebben foto’s waarop je ziet dat de kleding op de juiste plek terecht komt.'

Dekens
Omdat het transport duur is, is de actie gebaat bij financiële bijdragen.Vanwege de naderende winter wil de organisatie graag snel weer een transport naar Noord-Irak sturen. 'Hiervoor vragen dekens en warme kleding voor alle leeftijden.'

Inzamelen
De inzameling vindt plaats bij de Pancratiuskerk in Sassenheim, elke week van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Financiële bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL 14 INGB 0005818313, ten name van Stichting Mor Gabriel Kerk