Vierde editie Beursvloer goed voor 250 matches

19 november 2014
Maastricht

De beursvloer werd om 14.00 uur geopend door de partners: de ING, Open for Support, Tempo-Team en dichtbij.nl. Vlak daarvoor bracht zanger Roger Villevoye als opwarmer het nummer Participere ten gehore, een remake van de bekende hit Sollicitere van de Janse Bagge Bend. 
  
Daarna ging het ‘makelen en schakelen’ van start. Twee uur lang hing er een zinderende sfeer in Centre Céramique. Mensen van maatschappelijke organisaties zochten en vonden en kwamen vaak tot creatieve matches. Een paar voorbeelden. 

Voorlichting veranderingen ouderenzorg 
Lisanne van den Otter van Stichting Saints And Sinners, ‘een vrijwilligersorganisatie met een missie’: ,,Wij zetten ons in voor eenzame mensen van alle leeftijden die niet over een netwerk beschikken.” De werkzaamheden van deze stichting beslaan een breed spectrum dat varieert van klussendiensten en het uitreiken van voedselpakketten tot het organiseren van praatgroepen en inloopochtenden voor mensen met administratieve vragen. 
  
De stichting houdt twee ochtenden per week kantoor in de Godefridus van Heerstraat in de ‘Molukse wijk’ in Maastricht. Lisanne maakte een match met Peggy Reeben van zorgorganisatie Sevagram. ,,Wij gaan informatie geven over de veranderingen in de ouderenzorg voor de Molukse ouderen in de Molukse wijk”, aldus Peggy. Als tegenprestatie maakt Saints And Sinners reclame voor Sevagram op de website van de organisatie. 
  
Een E-fit zone training als beloning 
Juridisch advies geven op een breed terrein, dat is het aanbod waarmee Régis Wijnands van KBW Advocaten op de beursvloer aanwezig was. Pascalle Vroegop van Stichting Kids Factor, een organisatie die kinderen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug biedt, maakte graag gebruik van die aanwezigheid. De match was snel rond: Régis gaat de arbeidscontracten van Kids Factor op juridische juistheid checken. Als beloning mag het hele team van KBW Advocaten (vier man sterk) zich in het zweet werken tijdens een E-fit zone training, een innovatief bewegingsprogramma dat Kids Factor binnen haar organisatie mogelijk wil maken. 
  
Sportlessen 
Heel blij is Marcel Eumelen van MIK Kinderopvang met de deal die hij kon maken met Joop Wolters van het CIOS. Stagiaires van het CIOS komen sportlessen geven aan de kinderen van de BSO, de buitenschoolse opvang. Als wederdienst gaat het MIK reclame maken voor de sportieve bijdrage van het CIOS aan de Serious Request actie die Marcel op touw gaat zetten. 
  
Wethouder Jack Gerats (Sociale Zaken, WMO) sloot de beursvloer om 16.00 uur af met de traditionele gongslag. 
  
De organisatoren (welzijnsorganisatie Trajekt en Veer doen 't) laten weten terug te kijken op een waardig resultaat. Opgeteld bij het aantal matches van de beursvloer in april werden in 2014 maar liefst 460 matches bereikt. Landelijk ligt dit gemiddelde op niet meer dan 80 matches per beursvloer. ,,De beursvloer heeft haar bestaansrecht in het Maastrichtse dubbel en dwars bewezen:, aldus de organisatie. 
  
Kijk voor een filmimpressie en andere achtergronden bij de beursvloer op www.beursvloermaastricht.nl