'Grens aan uitbreiding Stadshart'

19 november 2014
Amstelveen

Dat heeft het college gisteren in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Het college kijkt momenteel integraal naar het plangebied om 'tot het beste plan voor Amstelveen te komen.' Wethouders Herbert Raat (Financiën/ Stadshart, VVD) en Maaike Veeningen (EZ, D66) voerden daartoe de afgelopen maanden gesprekken met bewoners, ondernemers en Unibail Rodamco.

Schadeclaims
Eerdere plannen rond de uitbreiding van het Stadshart (ten koste van woningen en het politiebureau in de Schildersbuurt) werden door het vorige college ingetrokken. Een aantal bewoners dienden daartoe een schadeclaim in bij de gemeente. Hoewel onderzoek volgens de gemeente uitwees dat er geen sprake was van aansprakelijkheid, is uit coulance een vijftal bewoners in december 2013 een regeling aangeboden. Eén van de bewoners wenst van de gemeente een bedrag dat hoger is dan de maximale vergoeding van 1000 euro, maar het college weigert dat.

Politiebureau's
Het politiebureau aan de Gerard Doulaan in Amstelveen Noord blijft, als het aan wethouder Raat ligt, zitten waar het zit. Ook het zuidelijk bureau blijft bestaan, alleen verliest dat bureau de publieksbalie, zo laat hij weten. De politiebureau's Noord en Zuid gaan samen door de invoering van de Nationale politie (de minister bepaalde dat elk basisteam één politiekantoor hoort te hebben). Raat: 'In verband met het samengaan van de wijkteams Amstelveen Noord en Amstelveen Zuid in het basisteam Amstelveen heeft de politie het kantoor aan de Gerard Doulaan op het oog. De locatie van het politiebureau Noord staat daarmee niet ter discussie. Er is dus ook geen enkele aanleiding om te kijken naar uitbreiding van het winkelcentrum ten noorden van de Pieter Lastmanweg.'