BEURSVLOER Veel last-minute inschrijvingen voor welzijnsevenement in Centre Céramique

18 november 2014
Maastricht

Een andere reden voor het langzaam op gang komen van de inschrijvingen is het feit dat er in april ook een beursvloer plaatsvond, toen in het stadion de Geusselt. ,,Veel bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn nog bezig met de matches die ze toen maakten,” aldus Smit. ,,Je ziet dan ook dat zich nu veel organisaties en bedrijven inschrijven die voor het eerst aan de beursvloer proeven. Inschrijven kan trouwens tot op het laatste moment.”
 
Tijdens de Maatschappelijke Beursvloer (een initiatief van welzijnsorganisatie Trajekt en Veer doen ’t) worden met gesloten beurs deals gesloten tussen maatschappelijke instellingen en bedrijven. Verenigingen, vrijwilligersorganisaties, scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties kunnen hierdoor menskracht, middelen en materialen ontvangen waarvoor geen geld is; bedrijven kunnen zich van hun maatschappelijke kant laten zien en mogen na deelname het certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemer voeren.
 
Late beslissers kunnen zich inschrijven bij de entree van de beursvloer in Centre Céramique.