NRC schetst ontluisterend beeld van Selçuk Öztürk

15 november 2014
Den Haag

De krant spreekt van ,,onbeholpen gedrag’’ van een man, die volgens sommige PvdA-ers nooit op een verkiesbare plek had mogen staan. „Elke notitie, discussie of uitspraak over integratie leidde tot ruzie”, zegt een betrokkene tegen de krant.

Öztürk had het onder meer gemunt op Keklik Yücel toen deze vrouw met een Turkse achtergrond voor de PvdA-fractie woordvoerder integratie was. Oud-fractiegenoten betichtten de Roermondenaar van intimidatie jegens haar, aldus het NRC. Keklik Yücel is niet gelovig en een feministe. Dat leidde tot voortdurende aanvaringen met de twee Turkse dissidenten. ,,Bij intern overleg vielen ze haar persoonlijk aan’’, schrijft NRC. Yücel vroeg aandacht voor zaken als huwelijkse gevangenschap en emancipatie van allochtone homo's. Öztürk en Kuzu vielen haar daar volgens de krant telkens weer op aan. Zij zou het imago van de islamitische achterban van de PvdA beschadigen.
Met andere Kamerleden zowel van PvdA als ook van rechtse partijen praatten ze over de mogelijkheid van het oprichten van een moslimpartij. Dat was een duidelijk signaal van hun ware intenties, aldus de krant.
De ruzies met Keklik Yücel liepen zo hoog op, dat Yücel afstand deed van de woordvoering over integratie en deze werd overgenomen door Ahmed Marcouch. De twee dissidenten beschouwden dat als een overwinning, maar daarin vergisten ze zich. Donderdag liep de ruzie zo hoog op, dat Öztürk voor zijn vertrek uit de fractie Marcouch toebeet: ,,Moge Allah je straffen.’’
Miskend kind
In het Algemeen Dagblad wordt Öztürk vandaag omschreven als iemand die wel een grote mond heeft maar niks presteert. Enkele kamerleden noemen Öztürk ronduit dom, schrijft het AD. ,,Hij gedroeg zich vanaf dag één als een miskend kind,’' zegt een Kamerlid in het AD over de afgelopen 2 jaar. ,,Hij heeft nooit wat gepresteerd: zijn grootste verdienste is dat er spiegels hangen in de lift.’’
De PvdA zette  hem op de kandidatenlijst ondanks een negatief advies door een expert, die een onderzoek naar hem had ingesteld, beweert het AD. Marcel Kleinen, voorzitter van de PvdA Limburg, zegt in het AD dat Öztürk als statenlid een eigen agenda had die vooral te maken had met de Turkse gemeenschap. 
,,Aan de sociaal-democratie had hij amper een boodschap. Hij maakte zich drukker om ritueel slachten dan om de werkgelegenheid in Limburg’’, aldus Kleinen in het AD. Ook kwam hij regelmatig te laat voor statenvergaderingen en ging vervolgens Turkse kranten zitten lezen, aldus Laurence Stassen uit Echt, toentertijd fractievoorzitter voor de PVV in de staten. Zij zegt dat tegen het AD.
Öztürk is onbereikbaar voor commentaar. Ook NRC klaagt hierover: de man neemt de telefoon niet op.