BEURSVLOER: Onno Hoes beveelt beursvloer aan... en maakte werk van een zwerfvuilmatch

14 november 2014
Maastricht

Wat zijn uw indrukken van de beursvloer?
Hoes: ,,Tijdens de Maatschappelijke Beursvloer Maastricht in april zag ik hoe bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoetten en op een creatieve en enthousiaste manier oplossingen vonden voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Ik ben erg enthousiast over dit initiatief en vind dat het een waardevolle bijdrage levert aan het vergroten van maatschappelijk betrokken ondernemen in onze stad.” 
 
Waarom moet een Maatschappelijke Beursvloer worden georganiseerd? 

,,Het is goed om vraag en aanbod op het gebied van maatschappelijke vraagstukken op een laagdrempelige manier bij elkaar te brengen. Zo vinden bedrijven, zorginstellingen en andere partners in de stad elkaar op de beursvloer terwijl zij anders niet direct met elkaar in contact zouden komen. Er ontstaan nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Bovendien worden de vragen met gesloten beurzen opgelost! Bovendien is het een uitstekend voorbeeld van burgerparticipatie.”
 
Wat zou de rol van het bedrijfsleven hierin kunnen of moeten zijn?
,,Het bedrijfsleven heeft niet dagelijks met maatschappelijke vraagstukken te maken. Zij zullen deze daarom met een frisse, creatieve en innovatieve blik benaderen en kunnen zo bijdragen aan waardevolle oplossingen of inzichten.”
 
U had ook een match. De gemeente zou de organisaties Sjoen!, Centrum voor Natuur en Milieu-Educatie (CNME) en Stuurgroep de Maas helpen om zwerfafval in de natuur van Maastricht en omgeving op te ruimen en u gaf daarbij symbolisch ‘un drektuut’ en ‘un sjöp’. Wat vond u van deze match? 
,,Ik was er heel blij mee! Inmiddels hebben twintig groepen – variërend van studenten tot buurtraad en schoolklas – deelgenomen aan de opruimacties. Samen hebben zij meer dan achthonderd vuilniszakken gevuld met plastic afval! Wat ik, naast deze opruimacties, goed vind aan het project is dat er ook aandacht is besteed aan hoe wij samen de grote hoeveelheid zwerfafval in de toekomst kunnen voorkomen. Voor mij een extra reden om lid te zijn van de Raad van Aanbeveling. Die raad zal zich onder andere door het verbinden van netwerken, inzetten om de maatschappelijke beursvloer nog breder onder de aandacht te brengen van Maastrichtse ondernemers." 
 
Tijdens de Maatschappelijke Beursvloer (een initiatief van welzijnsorganisatie Trajekt en Veer doen ’t) worden met gesloten beurs deals gesloten tussen maatschappelijke instellingen en bedrijven. Verenigingen, vrijwilligersorganisaties, scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties kunnen hierdoor menskracht, middelen en materialen ontvangen waarvoor geen geld is; bedrijven kunnen zich van hun maatschappelijke kant laten zien en mogen na deelname het certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemer voeren. Inschrijven kan op: www.beursvloermaastricht.nl.