BEURSVLOER Wethouder maakt inspiratietoer, krijgt nieuwe ideeën... en mist het toetje

13 november 2014
Maastricht

Medewerkers van welzijnsorganisatie Trajekt lieten hem zien hoe je met buurtgericht werken, integrale teams en het maken van slimme verbindingen ‘meer met minder’ kunt doen. Tegelijk werd hem voorgehouden dat de basis van de bezuinigingen intussen wel is bereikt.
 
Gerats bezocht eerst de Huiskamer van de Wiemerink, waar vrijwilligers wekelijks activiteiten verzorgen voor ouderen. Hij kreeg daar ook uitleg over de ‘Werkgroep Tamboerijnstraat’, die bedoeld is om de leefbaarheid te verbeteren. En hij maakte kennis met het Wijkservicepunt, waar mensen terecht kunnen met alle mogelijke vragen (van ondersteuning bij de post, met op orde brengen van financiële administratie tot opvoedingsvragen). Op de locatie in de Tamboerijnstraat kreeg hij uitleg bij een mobiel jongerencentrum (in de vorm van een SRV-bus) en de ‘Gamecoaches’.
 
Vervolgens ging het naar de bibliotheek van Malpertuis. Daar werd hem tekst en uitleg gegeven bij de ‘Speelpan’, een initiatief ter stimulering van het spelen en de ontwikkeling van kinderen dat wordt getrokken door vrijwilligers. Ook andere activiteiten rondom opvoedingsondersteuning kwamen daarbij aan de orde.
 
De inspiratietoer werd afgesloten met een bezoek aan de Buurtbrök op de Cantecleerstraat. Tijdens een lunch wisselde Gerats daar met medewerkers en vrijwilligers van onder andere Trajekt van gedachten over de opgedane indrukken. Gerats gaf aan dat hij vooral een goed beeld had gekregen van een andere manier van welzijnswerk in de buurten, gericht op het ondersteunen van vrijwilligers. Het verhaal van een eenzame buurtbewoner die dankzij de bemiddeling van een welzijnswerker nu computerles geeft in een buurtcentrum sprak erg tot de verbeelding. ,,Mensen willen samenwerken en er voor elkaar zijn, maar soms heeft het een duwtje nodig”, aldus de wethouder.
 
De maatschappelijke beursvloer, volgende week in Centre Céramique, ziet Gerats ook als zo’n duwtje. Verenigingen, clubs, scholen, buurtplatforms en andere sociale organisaties maken daar met gesloten portemonnee matches met het bedrijfsleven. Gerats draagt de beursvloer een warm hart toe. Reden waarom hij de beursvloer feestelijk zal afsluiten met een gongslag. En reden waarom hij vorige week met filosoof-schrijver Govert Derix alvast een match maakte.
 
Die match komt erop neer dat Derix een nieuw woord voor ‘participatiesamenleving’ bedenkt en dat Gerats als tegenprestatie iets gaat doen in de praktijk van het welzijnswerk.
 
Terwijl Gerats dit uitlegde, kwam Derix ‘toevallig’ binnenlopen in de Buurtbrök. Er ontspon zich een enthousiast gesprek over hoe de beursvloer past bij de nieuwe insteek van welzijn. Zo enthousiast dat de wethouder, die naar een andere afspraak moest, het toetje van de lunch miste.
 
Met het toetje van Gerats nog op tafel werd creatief van gedachten gewisseld over de match van de wethouder en de filosoof. Zal Derix hem voorstellen een dag mee te lopen met de Parkrangers van Caberg-Malpertuis? Of mee te helpen bij een computerles? Of een ontbijt verzorgen in de Buurtbrök? Of meedraaien in het Wijkservicepunt? Ideeën te over. Wordt dus vervolgd. Als ook u ideeën heeft of alternatieve woorden voor ‘participatiesamenleving’, aarzel niet om ze kenbaar te maken.
 
De vierde Maatschappelijke Beursvloer Maastricht vindt volgende week dinsdag vanaf 13.00 uur plaats in Centre Céramique. Inschrijven op de beursvloer kan op: www.beursvloermaastricht.nl.