Schagen en Hollands Kroon: huisvesting arbeidsmigranten in orde, wel sprake van uitbuiting

12 november 2014
Schagen

Drie Poolse en dertien Hongaarse arbeidsmigranten beschikten niet over een zorgverzekering. Ook werden sommigen uitbetaald onder het wettelijk minimumloon en had niemand had een loonstrook. Wel voldeed de huisvesting aan de minimale eisen. In Schagerbrug zijn drie Poolse bewoners ter plaatse geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Via BRP

Ook in een ander pand, deze keer in 't Veld, werden diverse buitenlandse werknemers ingeschreven in de BRP. Het grootste deel had dit nog niet gedaan. In een boerderij op Agriport (Middenmeer) gold dit voor alle (vijf Poolse) bewoners. Via registratie in de BRP krijgen gemeenten zicht op arbeidsmigranten en hun verblijfslocatie. En dat is weer van belang voor onder meer de veiligheid. In 't Veld trof het interventieteam van Kompas zeven Slowaakse arbeidsmigranten aan. Allen geregistreerd in de BRP en als ZZP-er actief.

Wekelijkse controle

Bij de inspectie waren medewerkers aanwezig van gemeente Hollands Kroon en Schagen, politie en Kompas Noordkop. Het interventieteam controleert wekelijks binnen de hele Noordkop de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt gescreend op het misbruik van toeslagen of uitkeringen, huisjesmelkerij, mensenhandel, onbekend ondernemerschap, onderbetaling van het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag en eventuele illegale arbeid.