BEURSVLOER: Match tussen wethouder en filosoof

07 november 2014
Maastricht

‘Kan iemand daar iets anders voor bedenken?’ vroeg hij. En keek daarbij naar filosoof Govert Derix, die op de achtergrond bij de beursvloer is betrokken. Aldus werd een match geboren. Derix gaat de komende tijd op zoek naar een alternatief.

Een match is pas een match als er ook een tegenprestatie is. Gerats heeft daar allerlei ideeën over. ,,Ik draai bijvoorbeeld graag een dag mee op een activiteitencentrum, kan een keer hand- en spandiensten verlenen die te maken hebben met de WMO, en sta ook open voor een tweegesprek met mensen die graag mijn advies hebben,’ zegt hij. ‘Omdat het een tegenprestatie is voor de filosoof mag die hierin bemiddelen."   
Over de weerstand tegen het woord participatie zegt wethouder Gerats: ,,Veel mensen denken dat het daarbij gaat om een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Helaas gaat het ook om bezuinigingen. Maar er zit veel meer achter. Bij het 'P-woord' schieten veel mensen in een kramp. Daardoor dreigen we het kind met het badwater weg te gooien. Het zou mooi zijn als we een manier van praten vinden die mensen begrijpen en die beter benoemt waar het om gaat.’
 
Schrijver-filosoof Govert Derix schreef eerder met Anne Buskes, directeur/bestuurder van welzijnsorganisatie Trajekt, het boekje Iedereen doet er toe: het ware gezicht van de participatiesamenleving. Ook daarin gaat het om die bredere boodschap van participatie.
 
Maar ook Derix proeft dat participatie vaak in het verkeerde keelgat schiet. ,,Je merkt dat de participatiesamenleving een geloofwaardigheidsprobleem heeft", zegt hij. ,,Spannend dat Gerats mij uitdaagt daar een antwoord op te vinden. Overigens speelt die uitdaging ook in mijn roman Gods Geschenk, die gaat over de overgang van een groei- naar een bloeieconomie. Bij een volgende ontmoeting zal ik de wethouder daarvan een exemplaar geven om onze match nog eens extra te onderstrepen." 
   Tijdens de Maatschappelijke Beursvloer (een initiatief van welzijnsorganisatie Trajekt en Veer doen ’t) worden met gesloten beurs deals gesloten tussen maatschappelijke instellingen en bedrijven. Verenigingen, vrijwilligersorganisaties, scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties kunnen hierdoor menskracht, middelen en materialen ontvangen waarvoor geen geld is; bedrijven kunnen zich van hun maatschappelijke kant laten zien en mogen na deelname het certificaat Maatschappelijk 

Inschrijven kan op: www.beursvloermaastricht.nl.