Afgesloten Schipholdraaibrug blijft nog tot in 2015 buiten gebruik

30 october 2014

Op de plaats van de verzakking zit een gapend gat van vele meters groot waar in aansluiting op het fietspad van de brug een lange plaat over is gelegd zodat fietsers en voetgangers nog wel van deze oversteek van de Ringvaart gebruik kunnen maken. Om de brug stabiel te houden heeft de provincie Noord-Holland zogenaamde koppelbalken tussen het landhoofd van de brug geplaatst. Ook wordt regelmatig de stabiliteit van de brug gemeten.

De provincie meldt dat de verzakking is veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een zwaardere verkeersbelasting van de brug door de jaren heen dan voorzien tijdens de bouw van de brug in 1937. Hierdoor is de brug eerder gaan slijten dan verwacht.

Hoewel het onkruid inmiddels rond de verzakking de grond uit schiet, heeft de provincie niet stil gezeten. De schade onder het landhoofd is uitgebreid onderzocht maar de situatie is dusdanig technisch complex dat er gedegen en langdurig onderzoek voor nodig is om tot een oplossing te komen. Zo wordt ook onderzocht of de brug nog deels gerepareerd kan worden of dat deze vervangen moet worden. Momenteel wordt een aanvullend en diepgaander onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de problemen met het landhoofd. Een extern bureau voert een geotechnisch onderzoek uit naar de opgetreden effecten in de bodem om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over mogelijkheden van herstel van de Schipholdraaibrug.

Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek begin 2015 bekend. Het streven is om op basis van de aanbevelingen dan zo snel mogelijk met het herstel te beginnen.

Tot die tijd kan de fly-over richting A9, die in juli 2013 open ging, niet gebruikt worden en rijdt het autoverkeer via de nabijgelegen toerit op de N232 naar de A9.