Raad wijst opstelterrein af, actiecomité toch niet tevreden

24 october 2014
Castricum

De totstandkoming van de 'compromismotie' had heel wat voeten in de aarde; twee lange vergaderingen waren er voor nodig. Coalitiepartijen VVD, D66, CKenG en PvdA vonden het niet handig om het college te vragen om Prorail te wijzen op alternatieve locaties bij Uitgeest (langs de provinciale weg richting Krommenie) of achter Cineworld in Beverwijk, schrijft het NHD. Dit om vooral de eenheid in de regio niet te verstoren en niet naar de buren te wijzen. De oppositie wilde er niet in hebben dat het NS-station van Castricum als intercitystation gehandhaafd blijft; Prorail zou het eventuele schrappen daarvan als een drukmiddel kunnen gebruiken om het opstelterrein er in Castricum door te drukken.

Verkeerswethouder Esther Hollenberg is voorstander van het overlegmodel met de buurgemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen, die allemaal mogelijke locaties binnen de grenzen hebben. Mede op haar aandringen gaan de wethouders van de vijf gemeenten 1 december om tafel met gedeputeerde Talsma van de provincie om te bekijken wat de minst slechte oplossing is. "Als we samen met een oplossing komen, is er in de onderhandeling met prorail misschien nog wat uit te slepen. Altijd beter dan dat de staatssecretaris uiteindelijk een knoop doorhakt. Dan sta je met lege handen.''

Roomser dan Paus

Het actiecomité Opstelterrein Nee reageert teleurgesteld; het comité had graag gezien dat Castricum zich expliciet uitspreekt voor een alternatieve locatie. Volgens het comité kan Castricum niet het opstelterrein afwijzen en tegelijkertijd volhouden dat zij niet naar andere gemeenten wijst.

"Beste raad en wethouder: er bestaat zoiets als impliciete communicatie" schrijft het comité op facebook. "Dat is als iets niet gezegd wordt, maar wel zo is. Als Castricum een opstelterrein binnen haar gemeentegrenzen afwijst, dan wijst Castricum daarmee automatisch naar andere gemeenten. Dat de gemeenten naar elkaar wijzen is dus een gegeven. Roep dan niet dat we dat niet willen. Dat staat een goed overleg alleen maar in de weg. Fijn dat Castricum Roomser dan de paus is, Heemskerk zit daar toch wat anders in. Daar wijst de wethouder immers domweg naar Castricum."

Signaal

"Gisteravond zijn de voorbereidingen voor de aanleg van een opstelterrein in Castricum definitief begonnen" laat een cynische Raymond Wijker van het actiecomité dan ook weten. "Het moreel kompas wijst de weg naar de achtertuin van het Bonhoeffer College."

Volgens Wijker geeft Hollenberg met haar suggestie dat "er in de onderhandeling met ProRail misschien nog wat uit te slepen is'' aan provincie en gemeenten bovendien een verkeerd signaal. "Het biedt hen een interessante opening, zeg maar uitnodiging. Geef Castricum een tunnel of een rondweg en leg in ruil daarvoor gerust een opstelterrein in de polder. Had die wethouder uit Heemskerk het toch goed gezien."

Binnenkort komt de raad met nog een motie. Daarin wordt opgeroepen om een uitgebreide informatiemarkt te beleggen over de toekomst van het openbaar vervoer in Castricum.