BEURSVLOER Fascinerend ouder worden in Maastricht door contact met jongeren

22 october 2014
Maastricht

Jos van der Pas was op de Maatschapelijk Beursvloer Maastricht naarstig op zoek naar jongeren die zitting wilden menen in het PBO, het Programmabeleid Bepalend Orgaan van RTV Maastricht, waarvan hij zelf lid is. ,,Dat is een soort adviesraad die ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar komt om zowel de programma’s als het programmabeleid te bespreken”, legt Jos uit. Daarnaast moet het PBO erop toezien dat de programma’s kwalitatief in orde zijn.”
 
Vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke stromingen in Maastricht (cultuur, sport, welzijn, minderheden, religies en onderwijs) maken deel uit van dit orgaan, dat er ook op moet toezien dat alle bevolkingsgroepen binnen de stad Maastricht voldoende aan bod komen in de uitzendingen van deze plaatselijke zender. Jos vertegenwoordigt de groep senioren, om er voor te zorgen dat, zoals hij zegt ‘het oud worden in een stad als Maastricht fascinerend blijft’.
 
Jongeren polsen voor PBO
Jos maakte een match met Marie-Claire Lahaye van Code 43, een organisatie die als taak heeft om jongeren van 12 tot en met 25 jaar te ondersteunen en te adviseren bij het indienen van plannen. Marie-Claire, met veel jongeren in haar netwerk (onder anderen studenten en culturele minderheden), zegde Jos toe haar doelgroep zowel persoonlijk te benaderen als via de social media, om ze te polsen voor een lidmaatschap van het PBO.
 
Nu, een half jaar later blijkt dat de match toch wat anders verlopen is dan oorspronkelijk de bedoeling was. Niettemin is hij geslaagd, want Marie-Claire is zelf lid geworden van het PBO, waar ze de doelgroep jongeren vertegenwoordigt. Ze is jong genoeg om voeling te hebben met deze doelgroep, die ze ook beroepsmatig, vanuit haar werkzaamheden bij Code 43, zeer goed kent.
 
Is Jos tevreden met de match? ,,Ja, zeer. Marie-Claire is een prima vertegenwoordiger van de jongeren, en daar hebben wij veel profijt van. Het is nu al duidelijk dat de jeugd heel anders omgaat met informatieverwerking dan ouderen. Het moet sneller, korter en actueler. Internet krijgt een steeds grotere invloed. De jeugd heeft de toekomst. Ik vertrouw erop dat wij het programmabeleid ook hierop aan kunnen laten sluiten. En hoop dat Marie-Claire kan aangeven hoe de senioren met deze ontwikkelingen om kunnen gaan.”
 
Tegenprestatie
Natuurlijk heeft Jos ook en leuke tegenprestatie voor Marie-Claire in de aanbieding. ,,Zij zal samen met een aantal geïnteresseerde jongeren van Code 043 een dag bij RTV Maastricht mee mogen lopen. Het programma is in de maak, Marie-Claire ontvangt binnenkort een uitnodiging.”
 
Op dinsdagmiddag 18 november is er opnieuw een maatschappelijke beursvloer, dit keer in het Centre Céramique in Maastricht. Deze vierde beursvloer gaat van start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Als partner van de maatschappelijke beursvloer zal dichtbij.nl de komende weken met regelmaat ‘beursberichten’ publiceren over achtergronden en ontwikkelingen. Meer informatie vind je op www.beursvloermaastricht.nl  Daar kun je je nog steeds inschrijven als aanbieder of juist met een vraag.