BEURSVLOER Clim Hoeberechts, voorzitter Vrijwilligersprijs Maastricht: Hellup uuch oonderein!

19 october 2014
Maastricht

Anno 2014 is het nog meer dan voorheen van belang dat het bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid in de regio tonen, is de stellige mening van Clim Hoeberechts. ,,Bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten meer en meer de handen in elkaar slaan om de participatiemaatschappij samen gestalte te geven. Door de ontwikkelingen in de huidige maatschappij ontstaat er bij veel werknemers van bedrijven de behoefte om iets terug te doen voor de samenleving; iets waar ze naast hun drukke baan nauwelijks meer aan toe komen. Door een evenement als de beursvloer kunnen zij meewerken aan de leefbaarheid in de lokale samenleving. En die samenleving heeft behoefte aan van alles, van materialen tot menskracht."
 
Zelf wil hij daar zeer zeker zijn steentje aan bijdragen, zegt hij. Onder andere door het vervullen van de rol van ambassadeur voor de beursvloer. ,,Dat doe ik door zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het bestaan van dit prachtige initiatief. Zo maakt ik gebruik van mijn netwerk om de beursvloer extra onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijke doelgroep. En ik probeer bedrijven, instellingen, verenigingen, en andere potentiële doelgroepen zo ver te krijgen dat ze hier aan meedoen.”
 
Mooi resultaat
De charme van de Maatschappelijke Beursvloer Maastricht is volgens Hoeberechts dat bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden elkaar op een informele manier ontmoeten en tot elkaar komen, zonder dat ze beurs de hoeven te trekken. Met een mooi resultaat, benadrukt hij. ,,Zo creëer je ’n echte samenleving waar mensen iets voor elkaar kunnen betekenen.  Ik hoop dat er ook dit jaar veel matches zullen plaatsvinden. Hellup uuch oonderein!"

De volgende Maatschappelijke Beursvloer Maastricht wordt gehouden dinsdagmiddag 18 november, dit keer in het Centre Céramique in Maastricht. Deze vierde beursvloer gaat van start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Als partner van de maatschappelijke beursvloer zal dichtbij.nl de komende weken met regelmaat ‘beursberichten’ publiceren over achtergronden en ontwikkelingen. Meer informatie vind je op www.beursvloermaastricht.nl  Daar kun je je nog steeds inschrijven als aanbieder of juist met een vraag.