Burgemeester installeert leerlingenraad op Antoniusschool

17 october 2014
Voorhout

Door Piet van Kampen

Teylingens eerste burger nam er de tijd en de moeite voor. Het gaf een extra cachet aan de happening. Marit van Teylingen (groep 5), Naud den Boer (groep 6), Tara van den Beld (groep 6), Eline Oskam (groep 7) en Roos Broekhof (groep 8) vormen de leerlingenraad voor het komende schooljaar.

Directeur Dorien van Doeveren licht toe hoe het 'democratische proces' voorafgaand aan de verkiezingen werkt. 'In principe kan iedereen zich in de groepen 6 tot en met 8 kandidaat stellen. Dan is het de vraag waarom er op iemand wordt gestemd. Wat belooft hij of zij aan haar kiezers? Meer Engels op school of meer vrije dagen? Dat laatste is natuurlijk geen haalbare zaak,' weet ook de directeur.

Taken
Waarom een leerlingenraad? 'Wij willen graag dat de leerlingen zich thuis voelen op hun school. Een leerlingenraad komt eens in de tien weken bij elkaar en bespreekt de ideeën die er uit de ideeënbus komen. Zij denken mee. Het stimuleert hen om hun school eigen te maken. Maar de wensen moeten wel haalbaar zijn. Vorig jaar werd het 'groene schoolplein' gerealiseerd. Nu zullen er ongetwijfeld wel weer leuke plannetjes worden bedacht maar nogmaals, het moet financieel wel haalbaar zijn,' benadrukt Van Doeveren die met een glimlach toeziet hoe de aula volstroomt voor dit bijzondere moment.

Zij verwelkomt burgemeester Carla Breuer die het bijna tweehonderd koppige jongvolk ademloos hoort toeluisteren als Breuer toelicht dat er door de kiezers en gekozenen een democratisch proces is doorlopen. 'Zo gaat het ook in de landelijke politiek waar een keer in de vier jaar verkiezingen zijn. Ik wens de nieuwe raad veel succes met hun werk,' waarna zij de oorkondes aan de leden van de nieuwe raad uitreikte en hen een decoratieve onderscheiding opspeldde.