Jubilerende juf Linda Humme: 'Dankzij hernia in de ICT'

15 october 2014
Nieuwveen

Donderdag 9 oktober vierde juf Linda haar verjaardag en het feit dat zij 25 jaar juf is op de St.Nicolaasschool in Nieuwveen. Twee gebeurtenissen, die de school niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. 's Middags werd ze, samen met haar man, enthousiast op school onthaald en werd ze getrakteerd op een creatieve rondgang langs alle klassen. Vervolgens was er op school een receptie en werd de dag besloten met een gezellig buffet voor collega's en hun partners.

Schilderen
Voordat ze in 1989 startte als invalster op de St.Nicolaasschool, had ze al een hele carrière achter de rug. Nadat ze afgestudeerd was van de Pabo, heeft ze zich, door een overschot aan sollicitanten in het basisonderwijs, eerst maar eens gestort op het schilderen van haar huis. Logisch, want stilzitten is voor juf Linda ongelooflijk lastig.

Begin jaren negentig liep ze een hernia op en mocht ze niet werken. Eigenlijk een onmogelijke opgave voor juf Linda. Omdat stilzitten niet haar hobby is, heeft ze zich in die periode verdiept in de ICT en dan met name in toepassingen voor het basisonderwijs. Tijdens haar reïntegratieperiode op school, heeft ze haar inmiddels opgedane ICT-kennis kunnen toepassen op school. Dit bleef bij de collega-basisscholen niet onopgemerkt en al snel werd ze bovenschools ICT'er en ICT-coach voor meerdere scholen. In 2004 stond ze aan de wieg van de invoering van de digitale schoolborden (smartborden) op de scholen.

Niet onopgemerkt
Ook dit bleef niet onopgemerkt. Ze kreeg uitnodigingen voor workshops en tal van geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen op de St.Nicolaasschool (van collega-basisscholen, tot educatieve uitgeverijen; zelfs vertegenwoordigers van de PO-raad wisten de weg naar Nieuwveen te vinden). Zij wilden in de praktijk zien hoe de ICT geïntegreerd kon worden in de lesprogramma's op de basisschool. Nou, dan hadden ze aan juf Linda een goede ambassadeur.

Gevraagd naar het verschil in het onderwijs toen ze startte en nu, noemt juf Linda als eerste de enorme administratieve rompslomp. Als leerkracht moet je steeds meer op papier zetten. Volgens juf Linda slaat dit behoorlijk door. 'Verder zijn de kinderen en ouders veranderd. Kinderen lezen minder en gaan later naar bed. Ook zijn ze (en daarmee ook hun ouders) mondiger geworden.'