Zorgen over veldcapaciteit VV Zwammerdam nemen toe

13 october 2014
Zwammerdam

De voorzitter gaat verder: 'Als je bij de trainingen en normale competitiewedstrijden, ook nog de nacompetitie- en bekerwedstrijden, die al in augustus starten, optelt, krijgen de velden veel te weinig rust. Daardoor hebben we nu al een probleem met ons tweede veld waarvan de conditie, mede als gevolg van de droge zomer, hard achteruit gaat. Het Sportspectrum, tot op heden de beheerder van de velden, heeft ons dan ook al laten weten dat dit veld nog maar beperkt gebruikt mag worden. Daardoor stapelen de problemen zich op. We willen zeker niet overgaan tot een ledenstop, want alle Dammenaren moeten bij ons kunnen sporten. Op dit moment hebben we, inclusief de 45+ teams, zeventien elftallen. Daardoor komen we 760 uur trainingstijd te kort. Als je nagaat dat een natuurgrasveld maar 240 uur benut mag worden, is duidelijk hoe groot het probleem is'. Daarbij laat Peters weten dat ook uit een, in opdracht van het Sportspectrum, uitgevoerd onderzoek door de KNVB en de VNG is gebleken dat de beschikbaarheid van de velden voor trainingen ver onder de norm ligt.

Geen hulp
Zwammerdam heeft dit voorgelegd aan de gemeente. Deze heeft echter schriftelijk laten weten op dit moment niets te kunnen doen. Wel willen zij in gesprek met de vereniging om, op basis van de nieuwe kaders die na de fusie zijn opgesteld, de rol van de vereniging en de gemeente nader te bezien. 'Een kunstgrasveld, waarvan de bespeelbaarheid op 1.500 uur ligt, zou een oplossing zijn. Hieraan zijn echter ook nadelen verbonden. Zwammerdam kenmerkt zich als vereniging door veel zelfwerkzaamheid. Het onderhoud van kunstgrasvelden moet door professionals worden uitgevoerd. Daarnaast is de investering die tussen de 400.000 en 450.000 euro ligt voor Zwammerdam natuurlijk niet op te brengen. Door de zelfwerkzaamheid heeft Zwammerdam een lage contributie en staat er financieel goed voor. Daar liggen in principe dus mogelijkheden. Het aangaan van een lening is voor de vereniging echter duur, mede omdat de grond geen eigendom van de vereniging is. De gemeente zou wel onder gunstige voorwaarden kunnen lenen, waarbij wij afspraken zouden kunnen maken over een aflossing aan de gemeente'.

Peters hoopt dat de gemeente alsnog een aantal scenario's aan de vereniging wil voorleggen op welke wijze tot een oplossing kan worden gekomen. 'Dit zou de basis kunnen vormen voor een nader gesprek', besluit Peters verwachtingsvol.