Fort bij Kudelstaart staat te koop

09 october 2014
Kudelstaart

Het Fort bij Kudelstaart: heeft een prachtige ligging aan de Westeinder plassen. Het fungeert momenteel als jachthaven, maar de gemeente streeft er naar het niveau van de voorzieningen op te schroeven door toevoeging van horeca- en watersportfaciliteiten. In de toekomst kunnen hier zeilwedstrijden en zeillessen worden georganiseerd en vormt het fort een belangrijk onderdeel van het waterfront van Aalsmeer. Het fort is goed bereikbaar, maar het parkeren vormt een nog op te lossen opgave.

Grote kansen voor herontwikkeling

De Westeinderplassen vormen het grootste aaneengesloten zeilwater van Nederland (na het IJsselmeer) en zijn sterk in opkomst als wedstrijdlocatie voor onder andere de Regenboogklasse (zeilcategorie). Rondom de plassen is een groot aantal jachthavens in bedrijf die plaats bieden aan veel plezierjachten. Het fort is een van die locaties. Naast ligplaatsenverhuur gebeurt er op het fort momenteel echter niets. De gemeente ziet grote kansen voor een herontwikkeling van het fort door een ambitieuze partij die bereid is te investeren.

Forse restauratieve opgave

Het Fort heeft een forse restauratieve opgave. Er is becijferd dat er ongeveer 2 miljoen moet worden geïnvesteerd om het Fort helemaal op te knappen. Er zijn mogelijkheden om de restauratie gefaseerd aan te pakken. Een financiële bijdrage van de provincie voor uitvoering van restauratiewerkzaamheden is mogelijk. Bijbouwen behoort tot de mogelijkheden, vooral aan de achterzijde van het Fort. Mogelijke functies: Jachthaven, horeca, retail, short stay, zeilschool, zeilwedstrijden, kantoor, etc. Door de omvang van het fort en de mogelijkheid van bijbouwen kunnen hier veel functies worden ondergebracht.

De gemeente zoekt (samen met het RVB) naar een exploitant /koper die het gehele Fort kan en wil exploiteren. Daartoe zal een selectieproces worden gestart begin 2015. Het fort is dus te koop! Maar er wordt wel gevraagd een forse investering te doen in het geheel en worden er tevens eisen gesteld aan de wijze van exploitatie.

De provincie heeft drie miljoen euro in de komende twee jaar beschikbaar voor de restauratie van minimaal twee forten die onderdeel zijn van de Stelling van Amsterdam. Het doel dat de provincie hierbij heeft is, naast restauratie en duurzaam behoud van de forten, de forten toegankelijk te maken voor recreatie en toerisme en het creëren van werkgelegenheid.

Interesse

Wie interesse heeft in de exploitatie van het Fort bij Kudelstaart wordt verzocht dit te melden. Men wordt dan op de hoogte gehouden van de voortgang van de ontwikkelingen en verzocht aan tafel te gaan om te overleggen over ambities en ideeën. De provincie Noord-Holland wil met deze werkwijze bereiken dat er versnelling ontstaat in het proces van economische benutting van forten.

Interesse kan men tonen door te bellen of te mailen :

Peter Oussoren (Tenman B.V.)

E-mail p.oussoren@tenman.nl

Tel. 06 - 50498801