Hoger beroep tegen sloop klooster Sankt Ludwig

08 october 2014
Roermond

De gemeente Roerdalen had eerder een sloopvergunning voor het Rijksmonument St. Ludwig afgegeven. De rechtbank vond dat oké. En dat terwijl rechtbank en Raad van State in eerdere juridische touwtrekkerijen sloop van de hand hebben gewezen. Waarom de rechtbank de sloop nu ineens wel goed vindt, is Op de Kamp niet duidelijk. ,,Misschien komt het omdat de stichting Meru/MVU, eigenaar van het klooster dure rapporten kon laten maken. Dat kunnen wij niet’’, zei Op de Kamp. Met die dure rapporten wist de stichting Meru/MVU de rechter ervan te overtuigen dat het vinden van een nieuwe bestemming voor het monument niet kan. De enige mogelijkheid zou sloop zijn.

Meru/MVU

De stichting Meru/MVU is overigens beheerder en eigenaar van het terrein dat in 1984 door de stichting werd gekocht. De ooit bij the Beatles populaire Maharishi vond dat het gebouw niet goed lag. Zijn Vedische leer bepaalt dat gebouwen naar het oosten gelegen moeten zijn, en St. Ludwig wijkt daar van af. Zij willen bouwwerken opgetrokken van natuurlijk en duurzaam materiaal, zoals hout. ,,Na de bouw van het houten Maharishipaleis echter bleek hout niet zo geschikt voor erg grote gebouwen. Vanaf 2000 worden dan ook gewoon alle reguliere bouwmaterialen gebruikt'', aldus Op de Kamp.

Tot 1979 was het immense gebouw in gebruik bij de paters Franciscanen die er onderwijs gaven. In 1990 nam de Maharishi in eigen persoon er zijn intrek. Maar zijn organisatie liet het klooster verkommeren en sloopte het zelfs gedeeltelijk, dwars tegen een uitsprak van de Raad van State in die sloop verbood wegens de monumentale status van het gebouw.

Vijfde uitspraak

Volgens Op de Kamp gaat het inmiddels om de vijfde uitspraak in het touwtrekken tussen de stichting  Meru/MVU enerzijds en het Cuypersgenootschap en het burgercomité St. Ludwig anderzijds. ,,Deze vijfde uitsprak door de rechtbank staat haaks op de vier eerdere uitspraken'', aldus Op de Kamp. Hij vraagt zich af hoe dat kan. ,,Wie het meeste geld heeft, en voor duizenden euro’s een twintigtal ‘onafhankelijke deskundigenrapporten’ op tafel kan leggen, die schijnt te winnen'', vermoedt hij. Op de Kamp vindt dat de rechtbank geen goede afweging heeft gemaakt en de monumentenwet niet hanteert zoals bedoeld.

Foto: het klooster in 1955