Beursbericht: winst Maatschappelijke Beursvloer niet uit te drukken in euro’s

07 october 2014
Maastricht

Op 18 november vindt het evenement alweer voor de vierde keer plaats. Deze keer in het Centre Céramique. De verwachtingen zijn hooggespannen, ook omdat de organisatie opnieuw een aantal vernieuwingen introduceert.

De Maatschappelijke Beursvloer is intussen een begrip in Maastricht. Tijdens de vorige edities kwamen in totaal 205 bedrijven en 279 verenigingen, sportclubs, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties samen om diensten en producten te ruilen. Welgeteld leidde dat tot 580 matches waarvan een groot deel binnen één jaar werd gerealiseerd. Ter vergelijking: gemiddeld worden in Nederland tijdens een beursvloer 88 matches gemaakt; in Maastricht waren dat er in afgelopen april 209 en vorig jaar september zelfs 263.
Materialen voor een sportclub, maaltijdvoorziening in een verpleegcentrum, bomen voor een buurtpark, een opknapbeurt voor een kinderspeeltuin... het zijn allemaal bouwstenen van een samenleving waarin burgers en bedrijven samen bouwen aan iets moois. De sfeer op de beursvloer is, zo ervaren de deelnemers, steeds opnieuw sprankelend en inspirerend. 
Dat komt mede doordat er, naast vertrouwde deelnemers, steeds weer nieuwe partijen meedoen. Ook het wisselende decor speelt een rol: in 2012 werd de beursvloer in AINSI gehouden, vorig jaar in het United World College en stadion de Geusselt en dit jaar in Centre Céramique. 
 
Komende november wordt de stadsbieb aan Plein 1992 gebruikt om - behalve de deelnemers - ook het nieuwsgierige publiek een plek te geven. Iedereen kan dan vanaf de tribune bestuderen hoe bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden, hoe ze afspraken maken en die door de notaris laten bezegelen. 
De organisatie benadrukt dat het bij een beursvloer niet primair gaat om de score, maar om de kwaliteit. Dat neemt niet weg dat er, aldus de organisatie, ook bij de komende editie weer een feestelijke 'wedstrijdachtige' stemming zal hangen, waarbij veel ogen gericht zullen zijn op het scorebord met het aantal matches.
 
Nieuw zijn dit jaar ook de Raad van Ambassadeurs en een Comité van Aanbeveling, die hun schouders zetten onder het beurssucces. De namen van de ambassadeurs staan al op de site van de beursvloer. De komende weken zullen ze op dichtbij.nl vertellen over hun persoonlijke motivatie. Het Comité van Aanbeveling, dat zal bestaan uit enkele bekende Maastrichtenaren, wordt deze weken gesmeed. 
,,Je merkt dat de beursvloer in steeds meer geledingen van Maastricht een gekend fenomeen is”, zeggen de organisatoren Peter Paul Muijres en Kees Smit. ,,Dat niet niet vreemd. Door de beursvloer zijn op allerlei plekken allerlei dingen mogelijk die eerst niet mogelijk waren. 
,,De beursvloer werd twee jaar geleden door welzijnsorganisatie Trajekt en de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht van de grond getild met 'aanjaaggelden' van de Stichting Elisabeth Strouven en de gemeente Maastricht. Intussen blijkt dat iedere geïnvesteerde euro leidt tot ruim tien euro maatschappelijk waarde. Dat wil zeggen: voor zover je die waarde in euro’s uit kunt drukken. De werkelijke impact moet je immers ook uitdrukken in termen van enthousiasme en de betekenis van de diensten en producten voor de mensen, buurten en verenigingen die er mee verder worden geholpen.”  
Als partner van de maatschappelijke beursvloer zal dichtbij.nl de komende weken met regelmaat beursberichten publiceren over achtergronden en ontwikkelingen.
 
Meer informatie en inschrijven kan via www.beursvloermaastricht.nl