IJff pleit in Den Haag voor behoud Regionale Uitvoeringsdienst

30 september 2014
Roermond

Dat komt door een nieuw wetsvoorstel, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). In dat wetsvoorstel wordt verwezen naar bepalingen in de WGR, de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze verwijzing kan een streep betekenen door de toekomst van de RUD. Het bestuur van de RUD Limburg Noord wil daarom dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) aanpast. De RUD wil dat de eis van een gemeenschappelijke regeling (WGR) uit de wet geschrapt wordt. 

Bestuurders van RUD Limburg Noord zijn vandaag en morgen in Den Haag om Tweede Kamerleden ervan te overtuigen dat een regionale uitvoeringsdienst ook zonder zo’n WGR prima kan functioneren. De RUD Limburg Noord is geen organisatie op basis van een WGR, maar gebaseerd op een zware bestuursovereenkomst, en de werkzaamheden worden uitgevoerd via een netwerk. De RUD Limburg Noord wil deze constructie als organisatievorm behouden.
De delegatie bestaat uit bestuursvoorzitter Ike Busser (wethouder Venray), Gerard IJff (wethouder Roermond), Petra Dassen (burgemeester Beesel) en Peter de Koning (burgemeester Gennep). De Limburgers spraken met de woordvoerders van de VVD (Remco Dijkstra), PVV (Dion Graus en Barry Madlener), PvdA (Yasemin Cegerek), CDA (Jaco Geurts), D66 (Laurien Berkvens) en de SP (Eric Smaling). 
In Den Haag verzorgt de delegatie een presentatie waarin ze laten zien hoe het netwerk in de praktijk werkt. De bestuurders zetten hun pleidooi kracht bij met de resultaten van een onafhankelijke evaluatie door de Universiteit Twente. Die onderzocht de drie netwerk-RUD’s die in ons land werken.
Positief
Bestuursvoorzitter Ike Busser heeft een positief gevoel over de actie: “We kunnen onze boodschap goed overbrengen en ik denk dat met name het innovatieve karakter van de netwerk-RUD de Kamerleden zal aanspreken. Zoals we in de presentatie laten zien met een verwijzing naar Charles Darwin: de diersoort die zich het beste kan aanpassen overleeft. Zo is het met een organisatie ook en dan heeft een netwerk-organisatie volgens ons daarvoor de beste papieren.”