Veel respons op enquête Landal

30 september 2014
Castricum

In totaal werden er bij het ter perse gaan van deze krant 1267 respondenten geteld; een deel van deze mensen heeft de enquête echter 'vroegtijdig verlaten', bijvoorbeeld omdat zij geen e-mailadres wilden invullen. Vergeet dit niet, want anders is de inzending niet geldig.

De enquête draait nog een week; daarna komen we met de uitslag. Heb jij hem al ingevuld? Doe dat hieronder!

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.