Roze Netwerk telt zegeningen bij vijfde keer Roze Weken West-Friesland

23 september 2014
Hoorn

"Homo is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord, op middelbare scholen en elders," weet Karsten en al is lang niet altijd duidelijk wat er dan mee wordt bedoeld, het wijst nog niet op een samenleving die de LHBT-groepen volledig als normaal geaccepteerd heeft.

"Maar er zijn echt stappen gezet. Want als we nu bij lezingen in de regio vragen of iemand een homoseksueel, bi- of transgender kent, steekt bijna iedereen de vinger op. Maar wordt er dan ook vaak bij gezegd: Maar buurvrouw praat er niet over hoor. Dat is dan wel heel West-Fries, we weten ervan, maar we praten niet over het gevoel erbij."

Dat is voor veel mensen uit de LHBT-groepen nog een probleem in West-Friesland. "Voor jongeren bijvoorbeeld, want in de pubertijd wil je immers liefst niet afwijken van de groep." Als je dan jezelf anders voelt, kan het heel eenzaam worden, zoals dat ook voor andere leeftijdsgroepen kan gelden.

Toch is er vergeleken met vijf jaar geleden toen het Roze Netwerk werd opgericht, het nodige veranderd in de regio als het gaat om benadering van LHBT. En dat verder stimuleren wil het Roze Netwerk de komende jaren. Met steun van keuzes die de overheid maakt. Want vanuit de landelijke overheid wordt lokale overheden verplicht om LHBT beleid te maken en middelbare scholen worden bijvoorbeeld verplicht om meer aandacht te besteden aan de seksuele diversiteit.

Samenwerking
Het Roze Netwerk in West-Friesland heeft de afgelopen jaren op die ontwikkeling ingespeeld en is daarom nu op de West-Friese middelbare scholen een bekende bij "Roze debatten" en is in overleg met de zeven gemeenten zover dat met de gemeenten de intentieverklaring voor samenwerking voor LHBT-beleid wordt getekend. "Dat samen ondertekenen stelden we in januari bij het verschijnen van onze beleidsnota voor. En nu zijn we al zover. Daar wordt elders in het land toch wel met ontzag naar gekeken." West-Friese gemeenten kregen zelfs een provinciale subsidie van 20.000 euro om gezamenlijk met betrokken organisaties LHBT-beleid te gaan uitvoeren.

Balans
In dat beleid is het voor alle betrokkenen zoeken naar een balans, vindt Karsten. "Je moet niet het LHBT als bijzonderheid in alles voorop willen stellen en extra bijzonder maken, maar je moet er wel aandacht aan besteden want lang nog niet iedereen ervaart LHBT als normaal." Een zekere bescheidenheid hoort erbij, vindt hij. Voor beleidsuitvoering betekent dat het kiezen voor uitvoering van hele concrete initiatieven, zo is de bedoeling.

Gekozen wordt bijvoorbeeld voor "veiligheid" als prioriteit: met politie afspreken dat aangiften van geweld tegen LHBT een eigen code krijgen, zodat bij inventarisatie snel duidelijk is wat er in de regio passeert; (in de grote steden is dat al standaard beleid).

Het gaat erom dat er in dat beleid concrete afspraken komen voor alle doelgroepen: voor senioren meer bijeenkomsten in zorgcentra, voor onderwijs theater- met discussie bijeenkomsten mogelijk maken en zo voort.

Finale
Ondertussen zijn de Roze Weken West-Friesland inmiddels in volle gang. Ooit opgezet om met een bundeling van activiteiten meer zichtbaarheid voor LHBT-initiatieven te krijgen en ook dit jaar is er een balans in uiteenlopende activiteiten van alle betrokken LHBT-groepen. Activiteiten zijn vaak ook veel gericht op de niet-LHBT inwoner van de regio.

Van de Roze Senioren bijeenkomst van afgelopen week, tot de infomarkt zaterdag 28 september in de Hoornse binnenstad. Van de bijeenkomst met Orpheus (over huwelijk en homo/bi-seksualiteit) op maandag 29 september, tot scholierendebat in Manifesto 3 oktober, Rainbow Party in Inventas, Clinic over voetbal met Michael van Praag, aandacht in de bibliotheken, de sportdag en familiedag 12 oktober; en meer.

Na vier jaar Roze Weken West-Friesland terugkijkend: ,,Dat we dit jaar op 11 oktober met de gemeenten en Art.1 samen handtekeningen voor samenwerking zetten en daarbij in de Enkhuizer haven de Regenboogvlag hijsen, dat is voor mij toch wel dé finale van vijf jaar Roze Weken in de West-Friesland".

Info en programma van de Roze Weken West-Friesland vind je hier.