Opvang asielzoekers in Hotel De Dennen in Bergen aan Zee

18 september 2014
Bergen aan Zee

Het COA heeft een overeenkomst gesloten met de exploitant van Hotel De Dennen, dat geschikt is als aanvullende opvanglocatie. Het COA heeft de gemeente hierover geïnformeerd en de gemeente is bereid hieraan medewerking te verlenen. Wethouder Peter van Huissteden: "Er is sprake van een hoge instroom van mensen, met name uit de brandhaarden in Syrië en Irak. Het is de verwachting dat deze toestroom voorlopig niet afneemt. De nood is hoog, dus als gemeente kun je niet anders dan je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen."

Beperkte opvang

In Hotel De Dennen gaat het om de beperkte opvang van maximaal 95 asielzoekers van oktober 2014 tot 1 oktober 2015 met een mogelijke verlenging van nog een jaar. Het gaat daarbij om zowel gezinnen als alleenstaanden van diverse nationaliteiten. De duur van het verblijf van de asielzoeker is afhankelijk van de individuele asielprocedure. Ze zijn bijvoorbeeld in afwachting van een uitspraak in hun asielprocedure of wachten bij een goedgekeurde asielaanvraag op huisvesting elders in het land.

Informatie

De gemeenteraad is 16 september door het college geïnformeerd over de vestiging van asielzoekers in Bergen aan Zee. Inwoners en bedrijven uit Bergen aan Zee zijn per brief uitgenodigd voor een informatiemarkt op woensdag 24 september van 19.30 tot 21.30 uur in Hotel Victoria in Bergen aan Zee.

Het COA organiseert regelmatig een omwonendenoverleg waarin naast omwonenden ook de wijkagent en de gemeente participeren.

Overeenkomst

In de overeenkomst tussen het COA en de exploitant van Hotel De Dennen zijn de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden rond de vestiging vastgelegd. Het COA ziet toe op de veiligheid en de openbare orde in afstemming met de politie, en regelt de gezondheidszorg. De gemeente en het COA maken gezamenlijk afspraken over het onderwijs.

Wat vind jij. Een goede keuze om asielzoekers in het hotel op te vangen? Laat hieronder jouw reactie achter.