'Ganzen te verwend als trekvogels'

17 september 2014
Den Haag

VVD-statenlid Arie-Pieter Noordermeer weet waarom de ganzen massaal in Nederland zijn gaan broeden: 'De manier waarop wij onze natuurgebieden aanleggen en beheren, maakt ze tot aantrekkelijke broedgebieden. We hebben dus zelf van een trekvogel een standvogel gemaakt. De overheid heeft veel te lang weggekeken. Daardoor moeten we nu drastisch ingrijpen door middel van de jacht.'

Ganzen zijn van origine trekvogels, die in de winter in Nederland komen eten om vervolgens door te vliegen naar het hoge noorden. Inmiddels besluiten veel ganzen om hier te gaan broeden. Gevolg is veel extra schade voor boeren, maar ook concurrentie voor kwetsbare weidevogels.

Vraatschade
De VVD verwacht dat de kosten van compensatie door vraatschade voorlopig zullen oplopen. Noordermeer: 'Hopelijk kunnen ze op termijn naar beneden, nu de gedeputeerde heeft toegezegd om waar mogelijk te kijken naar een andere inrichting en beheer van natuurgebieden. Daardoor zou de ganzenpopulatie op een natuurlijke manier kunnen afnemen. Dat is voor mens en dier de beste oplossing.'