Verdeeldheid over extra subsidie voor Oud- en Nieuwfeest Katwijk

16 september 2014
Katwijk

Iedereen is positief over deze Nieuwjaarsvieringen. Hoewel door de nieuwe Drankwet enkelen zich afvragen: waarom subsidie voor een feestje van 18-plussers? Kunnen zij zelf niet hun feestje bekostigen? Uiteindelijk werd de motie verworpen en ging men akkoord met deze zoveelste incidentele subsidieverlening.

Het SKA-bestuur had aangegeven de begroting voor de komende editie van het feest niet sluitend te krijgen. De organisatie heeft te maken met stijgende kosten, onder andere vanwege extra veiligheidsvoorzieningen. En naar verwachting daalt het aantal bezoekers, doordat jongeren van 16 jaar niet meer worden toegelaten door de verhoging van de leeftijd voor alcoholverkoop.

Het CDA stemde tegen de motie, waarin werd gevraagd om in overleg met het SKA-bestuur tot een stabiele meerjarenbegroting met behulp van een gemeentelijke subsidie voor de komende vier jaar. Die motie vroeg ook om het feest toegankelijk te houden voor 16- en 17-jarigen, waarvoor investeringen gedaan moeten worden (polsbandjes en handhaving).

Raadslid voor het CDA, Jonathan Weegink: 'We zitten op de helft van de handhavingsstrategiealcoholgebruik voor jongeren onder de 18 jaar. Het komende feest worden 17-jarigen nog toegelaten tot het feest.' Burgemeester Wienen zegde toe het feest in het eerste kwartaal van 2015 te evalueren.

Twitter

De meningen over het 'uitsluiten' van 16-jarigen zijn duidelijk verdeeld. @xruisx stelt op Twitter: '16-plus past qua leeftijd prima op SKA. Ze worden puur en alleen gescheiden van 18-plus vanwege de handhaving. Is dat eerlijk? Juist op die leeftijd is er behoefte om met oud en nieuw samen iets te ondernemen. Maar wat? En waar?'

Als mogelijke oplossing stelt @Marteineken: 'met bandjes werken zoals op elk dorpsfeest' of 'terrein in 2 splitsen?' voor. @BobNLD oppert dat het dan lijkt op een politiestaat op een evenement en vraagt zich af: 'blaastesten aan de deur?'

'Wie zegt dat jongeren geen begrip zullen hebben (dat ze wel binnen mogen, maar niet mogen drinken, red.)? Als je ze van tevoren maar goed inlicht', aldus @xruisx. En @JCMWAS ziet het niet erg rooskleurig in: 'Ik denk dat 16- en 17- jarigen nog veel problemen gaat geven omdat ze voor het gemak buiten de boot gaan vallen.'

@BobNLD: 'feit blijft dat er behoorlijk wat (juridische en praktische) haken en ogen zijn. Die zijn niet onoverkomelijk natuurlijk, maar dat moet dan wel iedereen willen.'

Ook @gemeentekatwijk mengde zich in de discussie: 'we gaan de mogelijkheden voor 17- de komende tijd bespreken en bekijken.' Waarop @BobNLD aangaf dat 17-jarigen vooralsnog wel toegelaten zijn tot het feest.

Wat denk jij over het wel of niet toelaten van 15-, 16-, en 17-jarigen op het Oud- en Nieuwfeest? En welke idee├źn heb jij om dit concreet vorm te geven?