Lisse Lente Wandeltocht stopt na 52 edities

16 september 2014
Lisse

De bestuursbeslissing is genomen in samenspraak met de ruim zestig leden. DJO-voorzitter Rob Jonkman: 'We waren met onze DJO-bus op weg naar een wandeltocht en hebben toen een enquête onder de leden gehouden. Daarbij stond de vraag centraal of wij moeten doorgaan met de organisatie van de Lisse Lente Wandeltocht. Een overgrote meerderheid gaf aan hiermee te willen stoppen.'

'Om drie redenen kunnen wij de organisatie van een wandeltocht die tussen de 2000 en 3000 deelnemers uit binnen- en buitenland trekt niet meer aan: vanuit commercieel oogpunt; als gevolg van de steeds toenemende regeldruk, die de plaatselijke en landelijke overheid oplegt; door de hoge gemiddelde leeftijd van onze leden.' 

Daar kwam bij, dat Keukenhof niet meer stond te trappelen om deze groepen tegen een gereduceerd tarief toe te laten. 'Ik weet nog, dat wandelaars voor 5 euro naar binnen konden. Met de afbouw van onze korting was het voor onze doelgroep, de recreatieve wandelaar, steeds minder interessant. De omslag begon een paar jaar geleden, toen het DJO verboden werd de naam Keukenhofwandeltocht te voeren.' 

DJO is evenmin opgewassen tegen bureaucratische zaken. 'In het verleden kwam Oom Agent langs, om onze verkeersregelaars instructies te geven. De parkeerwachters en verkeersregelaars van nu moeten elk jaar via internet examen doen. Voor de vrijwilligers onder onze leden, mensen op leeftijd, die vaak nauwelijks weten hoe zij moeten omgaan met de computer, is dat een serieuze handicap. Bovendien kunnen steeds minder leden het fysiek aan.' 

Jonkman overziet de gevolgen van het stoppen: 'De plaatselijke middenstand mist inkomsten. En wat te denken van de hotels in Lisse en omgeving; die geen wandelaars meer opvangen.' DJO is niet van plan als vereniging de brui eraan te geven. 'Onze leden komen niet alleen uit Lisse, ook uit Hillegom, Sassenheim en Voorhout. Jaarlijks gaan wij met de bus naar zo'n dertien wandeltochten, die verspreid over Nederland worden gehouden. Wij hebben een goed bestuur, dat er alles aan doet het ledenbestand te verjongen. Daarom zijn gastwandelaars altijd welkom op onze wandeltochten.'