Verpaupering door leegstand Bierens de Haanstraat

15 september 2014

'Er wordt steeds gesproken over woningnood, maar als je bij ons in de straat kijkt, vraag je je af waarom', aldus een van de leden van de bewonerscommissie, die niet met zijn naam in de krant wil. 'Tot een maand geleden stonden er ruim veertig woningen leeg, waarvan de oudste ruim zeven jaar leeg staat.'

Renovatie

'Ymere heeft in 2012 gouden bergen beloofd aan de bewoners van deze wijk. Er zou een grootschalige renovatie plaats gaan vinden en de woningen zouden allemaal van extra's voorzien worden. Bewoners is gevraagd om hun zolderkamers leeg te ruimen, omdat er dakkapellen geplaatst zouden worden. Tot januari 2014 bleef Ymere de bewoners te kennen geven dat de renovatie elk moment kon beginnen', aldus de anonieme bewoner.

'Toen de bewonerscommissie zich ermee ging bemoeien en om opheldering vroeg kwam aan het licht dat Ymere totaal niet van plan was om ook maar een cent uit te willen geven aan deze woningen omdat er volgens Ymere geen geld meer was vanwege de verhuurdersheffing die de overheid ze heeft opgesteld.' Volgens de bewonerscommissie is het uitblijven van renovatie de grote oorzaak van de leegstand.

Studenten

De bewonerscommissie heeft vervolgens bij Ymere aan de bel getrokken om te waarschuwen voor de onveilige situatie die de leegstand met zich mee brengt. 'Ymere heeft hier maanden lang geen gehoor aan gegeven totdat de SP zich ermee ging bemoeien door posters op deze woningen te plakken met de tekst 'Waarom woont hier niemand?' Ymere is deze woningen toen met grote haast aan studenten gaan verhuren voor 15 euro in de maand. We hebben het hier over eengezinswoningen met vier kamers waarvoor sommige bewoners bijna 700 euro huur betalen.'

Krakers

Onlangs heeft ook een krakersbeweging lucht gekregen van de leegstand en zijn sommige woningen gekraakt. Dat leidt volgens de bewonerscommissie tot onveilige situaties. 'Omdat er geen gas, water of elektra in deze woningen aanwezig is, wordt er gekookt op gasflessen. Dat brengt enorme risico's met zich mee. De oplossing van Ymere is om de overige woningen voor veel geld hermetisch af te sluiten door een beveiligingsbureau, zonder de bewoners hierover eerst te informeren of overleg te hebben gepleegd met de bewonerscommissie. En de bewoners worden nu 's nachts wakker gehouden door het geblaf van de honden die bij de bewakers horen.'

Woningmarkt

De anonieme bewoner laat weten dat de grootste wens van de achtergebleven bewoners is, dat deze woningen met grote spoed weer op de woningmarkt terecht komen voor normale gezinnen met 1 of 2 kinderen. 'Want verkocht worden zoals Ymere wil, gaat nooit gebeuren vanwege de verpaupering die Ymere heeft veroorzaakt in deze wijk.'

Reactie Ymere

Ymere laat in een reactie weten dat er inderdaad 39 woningen leeg stonden, maar dat 19 daarvan inmiddels door studenten worden bewoond. 'De overige twintig staan leeg, omdat ze nu ook niet in een verhuurbare of verkoopbare staat verkeren', aldus de woordvoerder van Ymere. 'Er is geen stromend water en sommige woningen hebben bijvoorbeeld ook geen toilet. Daarom zijn de deuren van die woningen dichtgetimmerd. Dat ziet er natuurlijk niet leuk uit, maar binnenkort komen er stickers met een foto van een voordeur over de ijzeren platen heen.' Ymere laat weten dat het inderdaad door de verhuurdersheffing komt, waardoor er geen geld is voor de renovatie. 'Ons onderhoudsbudget werd gekort van 300 miljoen naar 100 miljoen euro. We hebben keuzes moeten maken welke renovatieprojecten helaas uitgesteld moesten worden. De Bierens de Haanstraat is er daar een van.' Zeven woningen in de buurt zijn gekraakt, daarvan heeft Ymere aangifte gedaan bij de politie. Er kan pas tot uitzetting worden overgegaan als de plannen voor de woningen concreet zijn. 'We willen de woningen graag verkopen, we zijn daar nu mee bezig om dat mogelijk te maken.'

Morgenavond is er weer overleg tussen Ymere en de bewonersvereniging.