Nieuwe onthulling van de Limburger over Jos van Rey

11 september 2014
Roermond

Niet Van Rey komt vervolgens onder vuur te liggen, schrijft de krant. Wat gebeurt uiteindelijk: het voltallige college van B&W onderschrijft in 2009 een klacht tegen de hoofdcommissaris. Dus ook de toenmalige en nog steeds zittende wethouder Gerard IJff. Volgens de advocaat van de gemeente zou de politiebaas ,,onzorgvuldig'' hebben gehandeld door Van Rey op die manier aan te spreken op zijn gedrag als burger, en derden daarvan in kennis te stellen.

De lezing van de krant is deze: Van Rey zat achterin een auto, waarin ook zijn vriend projectontwikkelaar Piet van Pol en diens zoon zaten. De zoon bestuurde de auto, een Audi A8. Het drietal was naar een voetbalwedstrijd geweest en vreesde te laat te komen voor een afspraak in Roermond. Dus werd zoonlief volgens de krant verzocht het gas diep in te drukken. 
Op de N280 merkte een agent op dat de auto meer dan 50 kilometer harder reed dan de maximaal toegestane snelheid van 80 km/uur. Een motoragent begeleidde de auto naar de kant en begon een boete uit te schrijven. Dat schoot Van Rey in het verkeerde keelgat. Hij beet de agent toe dat deze er beter aan deed echte boeven te gaan vangen, aldus de krant. En hij blijft daarover doorgaan, tot de agent er genoeg van heeft. De motoragent laat Van Rey weten dergelijke uitspraken zeer ongepast te vinden voor een wethouder die toch aan de kant van de wet hoort te staan. Van Pol zou volgens de krant ook het nodige gezegd hebben. Hij zou het belachelijk hebben gevonden dat de agenten op de N280 verkeerscontroles houden.
Volgens de krant voelden de motoragent en diens collega zich ‘zeer vernederd’ door de ‘arrogante en denigrerende’ wijze waarop Van Rey hen bejegende. Ook hadden ze ‘dergelijke uitlatingen nooit van een wethouder’ verwacht, aldus de Limburger. Van Rey krijgt vervolgens een brief van korpschef Rookhuijzen die de uitlatingen van de wethouder ‚een publieke ambtsdrager onwaardig’ noemt, staat in de krant. De gemeente Roermond reageert uiteindelijk met een klacht, die gesteund wordt door het voltallige college van B&W, dus ook door de nu nog zittende wethouder IJff. De klacht wordt op een klein onderdeel na afgewezen. Dichtbij heeft wethouder IJff gevraagd om een reactie. 
,,Vier jaar later solliciteerde Rookhuijzen vergeefs als burgemeester in Roermond’’, schrijft de krant. ,,Speelde een verkeersincident uit 2008 een rol?'', vragen de journalisten Hans Goossen en Theo Sniekers, schrijvers van het artikel, zich af.
Dichtbij heeft advocate Gitte Stevens van Jos van Rey om een reactie gevraagd.